Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ 4/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online semináře Inspirace pro váš bytový dům připravujeme i pro rok 2021

Mezi nejvíce sledované v roce 2021 patřily:

 

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Co plánujeme pro rok 2021

Pandemie Covid 19 pokračuje a nedá se odhadnout, kdy stav omezující téměř veškeré činnosti pomine.  Většina aktivit však musí pokračovat. Mezi tyto jistě patří i správa a řízení života v bytových domech.  Na všechny, jenž touto činností se zabývají tak připadá nelehký úkol.  Omezená možnost setkávání výrazným způsobem zhoršuje základní procesy vyplývající z činností SVJ, BD a společností, které se správou v rámci těchto subjektů zabývají. Tento stav je výrazně omezující i pro nás.

Loňský rok ukázal, že se dá téměř vše řešit s využitím moderních komunikačních technologií. Tyto technologie tak i v našem spolku představují zásadní a rozhodující roli v rámci našich činností v letošním roce.

Co jsme tedy připravili?

Elektronické on line webináře

jsou hlavní kostrou našich aktivit. Proběhnou ve dvou cyklech a to jarním a podzimním, formou živých vysílání na našem You tube kanálu PND TV se závěrečnou diskuzí přednášejících. Témata a termíny jednotlivých on line webinářů vypíšeme v průběhu měsíce března.

Praktické rady pro SVJ a BD
Nový formát komunikace představuje náš seriál krátkých videí Praktické rady pro SVJ a BD. Každý díl se věnuje aktuálnímu tématu. Již jsme odvysílali tři díly tohoto seriálu. S potěšením konstatuji, že sledovanost všech dílů je velmi vysoká. Všechny aktuální i budoucí díly naleznete v Playlistu Praktické rady pro SVJ a BD, na našem You tube kanálu PNDTV. Tuto rubriku můžete výrazně ovlivnit i vy. Své náměty, dotazy a připomínky nám můžete zasílat na email info(zavináč)pronasdum.cz. Rádi se necháme inspirovat.

Aktualizováno (Pátek, 12 Únor 2021 12:06)

Celý článek...

 

Webinář plný inspirace

Další bezplatný online seminář ze série Inspirace pro váš bytový dům, proběhl 1. prosince, tentokrát však s podtitulem Jak to dělají v Brně.

Přednášky přednesli odborníci z životního prostředí Magistrátu města Brna na témata:

  • Zelená střechám – podpora výstavby vegetačních střech rodinných domů, bytových a nebytových budov
  • Podpora zadržování srážkových vod v návaznosti na dotační program Dešťovka
  • Vnitroblok – podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně
  • Brno snižuje energetickou náročnost. Přidáte se?

Záznam je volně přístupný na našem youtube kanálu PND TV:

 

Webinář mohl být realizován díky finanční podpoře statutárního města Brna.

 

 

Aktualizováno (Pátek, 18 Prosinec 2020 10:18)

 

Opravy bytových domů v době Covid(í)

V letošním roce jsme se všichni setkali se situací, kterou jsme nikdy nezažili a na kterou nebyl nikdo připraven. V souvislosti s pandemií koronaviru došlo na jaře k výraznému zásahu do fungování celé ekonomiky. Následné vyhlášení nouzového stavu a přijatá mimořádná opatření tak výrazně ovlivnila činnost řady subjektů. Je logické, že tato opatření měla i zásadní vliv na fungování bytových družstev (BD) a společenství vlastníků (SVJ). Protože nás tentokrát zajímalo, jak byly problémy BD a SVJ viděny z pohledu druhé strany – bankovního sektoru, položili jsme několik otázek panu Ladislavu Kouckému, který je v ČSOB pověřen řízením segmentu BD a SVJ.

Aktualizováno (Středa, 21 Říjen 2020 09:00)

Číst dál

 

On-line seminář: Staráme se o dům

Online seminář – Staráme se o dům proběhl 24. září 2020 a jeho záznam můžete zhlédnout na našem youtube kanálu.

Odkaz na webinář 

Aktualizováno (Úterý, 29 Září 2020 10:23)

Obsah webináře

 

Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020, jaký byl? Pohledů na tento roku může být několik. Já se na toto období podívám z pohledu našeho spolku Pro náš dům. Mohl bych být velmi stručný. Byl to rok velmi náročný a složitý. Ve svém důsledku však určitě ne špatný.

Všechny nás zasáhla pandemie Covid-19. To jistě není bez pochyby. Každý na situaci, kdy je velké množství činností, aktivit, ale i svobod omezováno či mnohdy úplně zastaveno, reaguje různě.

Ve spolku se dominantně věnujeme realizací školení, seminářů, konferencí. Jednotícím kritériem jsou bezesporu lidé. Lidé, kteří se setkávají. Fyzicky setkávají s cílem zjistit aktuální novinky v oblasti správy, života, rozvoje bytových a nebytových budov a to v celém rozsahu související s touto činností na straně jedné. A lidé, respektive zástupci společností, zástupci měst, obcí, legislativy a ostatních zdrojů informací na straně druhé.

Tato všechna setkání byla v návaznosti na opatření související se zamezením šíření nemoci zastavena. Nebylo a stále není možné se fyzicky setkávat ve větších skupinách. A je to pochopitelné. Čím větší skupina, tím větší riziko šíření nemoci.

Aktualizováno (Pátek, 18 Prosinec 2020 11:29)

Ohlédnutí za rokem 2020

 

Externí předseda jako lék na nezájem vlastníků

„Já už na to nemám nervy.“ „Já jsem už na tyhle věci starý (-á).“ „To pořád samá změna, na všechno potřebují papír.“ „Člověk se snaží, dělá to ve svém volnu zadarmo a ještě mu sousedi nadávají.“ Tyto a další věty slýcháme z úst převážně předsedů výborů SVJ. Vyjadřují jejich snahu o to, aby jejich dům fungoval co nejlépe. Současně i povzdech nad neúprosným časem, který bere síly fyzické i duševní. Nad technologickým pokrokem, který přesouvá lidskou komunikaci do oblasti anonymní počítačové sítě. Nad nevděčností části sousedů, kteří jen kritizují, přičemž sami nic nedělají. A v neposlední řadě i nad odpovědností, kterou na ně klade legislativa svým paragrafem 159 v občanském zákoníku. Přitom po nich to pomyslné veslo starosti o bytový dům nechce nikdo převzít!

Aktualizováno (Středa, 18 Listopad 2020 08:42)

Jaké je řešení?

 

Upozornění - podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ

Na základě informací z posledních dnů informuje SČMBD o množících se případech pokusů o podvodné návrhy na zápis změny do rejstříku SVJ.

V opakovaných případech došlo k narůstu počtu podvodných návrhů na zápis změny do rejstříku SVJ. Změny spočívají v odvolání stávajících členů statutárních orgánů SVJ a schválení nového předsedy společenství, kterým je zpravidla právnická osoba - společnost s ručením omezeným.

Všechny příslušné úkony potřebné k podání návrhu jsou podloženy patřičnými zápisy ze schůze SVJ, která údajně proběhla mimo zasedání - per rollam. Všechny dokumenty jsou opatřeny falešnými podpisy. Na základě takto dodaných dokumentu Krajský soud požadované změny zapíše. Rizika plynoucí z výše uvedeného není třeba rozebírat ("vytunelování" SVJ).

Náš dlouhodobý partner - ČSOB - již odhalila první případy podvodného jednání u svých klientů. Je tedy nezbytné provést kontrolu aktuálních výpisů z rejstříku SVJ a ty průběžně sledovat nejlépe na webu eJustice. V případech, kdy bude zjištěna neoprávněná změna, je pak na místě podání trestního oznámení. Současně doporučujeme zajišťovat vyzvedávání došlé pošty adresované SVJ.

SČMBD v této věci připravuje jednání s MMR a MSp a kontaktuje rejstříkové soudy.

Převzato z webu www.scmbd.cz

Aktualizováno (Úterý, 29 Září 2020 10:02)

 

Online seminář: Funkční a bezpečná okna a dveře

Bezplatný online seminář – Funkční a bezpečná okna a dveře, byl vysílán živě 10. září. Nyní máte možnost zhlédnout jeho záznam na našem youtube kanále PND TV.

Odkaz na webinář

Aktualizováno (Pátek, 11 Září 2020 11:50)

Obsah webináře

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN