Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202205

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Rekonstrukce a provoz bytových domů 2023

V návaznosti na dlouhodobou spolupráci s www portálem TZB-info si vás dovoluji pozvat na 7. ročník konference

Rekonstrukce a provoz bytových domů 2023

V programu konference se promítá motto: „Ceny a změny na energetickém trhu zvyšují požadavky na úspory.“

Konference nabídne aktuální informace pro správce domů, zástupce bytových družstev a SVJ, projektanty, energetické specialisty a další odborníky.

Jak zvýšit úspory a komfort bydlení?

V přednáškách zazní příklady rekonstrukcí bytových domů, rozúčtování tepla a doporučené kroky po zateplení. Mezi aktuální témata patří fotovoltaika, připojení na optické sítě i povolování nabíjecích stanic. Se změnami dotací pro bytové domy bude upřesněno, jaké novinky přichystala Nová zelená úsporám.

Podívejte se na kompletní program.

Po jednotlivých přednáškách bude možnost položit dotazy a diskutovat s přednášejícími.

Kdy a kde:
1. listopadu – Masarykova kolej, ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6

Vstupte do světa, kde se v domech šetří, dobře bydlí a vše je podle platných požadavků.

Na konferenci se můžete rovnou přihlásitzde.

Současně vás zveme na konferenci Energetická náročnost budov, která se koná 30. 11. 2023.

Obě konference jsou zpoplatněny.

Věřím, že vaše účast vám přinese mnoho dalších informací a inspirací.

Aktualizováno (Neděle, 15 Říjen 2023 08:58)

 

FVE a bytové domy

Fotovoltaické elektrárny v kontextu bytových domů, aneb jsme na začátku a čekáme na průkopníky?

 • Jaké varianty jsou v tuto chvíli pro bytové domy, akteré jsou optimální?
 • Vyřeší komunitní energetika problematiku rychlejšího rozvoje FVE v oblasti bytových domů?
 • Je opravdu řešením vyrobenou elektřinu z FVE sdílet v komunitě? Je na tuto situaci připravena distribuční síť?
 • Jak vysokého stupně nezávislosti je vybudováním FVE dosáhnout?
 • Má smysl řešit FVE bez baterií? Existuje optimální kombinace výroby elektrické energie z FVE a spotřeby v rámci bytového domu?

Takovéto otázky často zazněly v průběhu realizovaných seminářů Inspirace pro váš bytový dům.


Brzy nejenom na tyto otázky zkusíme odpovědět.

Aktualizováno (Středa, 21 Červen 2023 15:48)

 

Online webinář Měření a rozúčtování tepla a teplé vody

27. 03. 2023 od 16 hodin proběhl online webinář Měření a rozúčtování tepla a teplé vody
Tento webinář přinesl opravdu velmi velké množství informací.

Z celého webináře a navazující diskuze nad otázkami účastníků jsme připravili video záznam. Tento můžete shlédnout a tím se tak stát účastníky i po vlastním živém vysílání.
Webinář ze záznamu je zpoplatněn pro nečleny spolku Pro náš dům z.s. částkou 495,- Kč včetně DPH 21%
Pro účast je nutná úhrada poplatku (Netýká se přidružených členů a členů spolku Pro náš dům z.s.) a registrace pomocí registračního formuláře:

    https://forms.gle/Ub15dnyJqF3HMaiAA  

Po registraci nečlenům zašleme fakturu pro úhradu. Po jejím uhrazení je registrace dokončena.
Následně zašleme veškeré potřebné údaje pro shlédnutí.
Na související otázky budeme odpovídat individuálně. Odpovědi na otázky, které se budou opakovat zpracujeme a zveřejníme.

Informace o obsahu webináře o procesu rozúčtování:

Webinář se věnuje rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce.
Organizačně rozdělen do dvou bloků, z nichž každý trvá přibližně 90 minut.

První část je věnována přípravným pracím, které jsou nezbytné pro správné rozúčtování.      
Druhá část detailně popisuje základní rozúčtovací kroky na modelovém objektu.

Základní obsahové body 1.části

 1. Nákladový list (souhrn nákladů, cenových změn a zadání klienta, sankce)
 2. Změny v zúčtovací jednotce (stěhování, změny v nebytových prostorech, přemontáže měřidel)
 3. Neodečtené přístroje
 4. Polohové koeficienty
 5. Přepočty odečtených náměrů indikátorů
 6. Rozdělení celkového množství tepelné energie (vytápění a teplá voda)
 7. Rozdíl náměru na patě proti součtu náměrů bytových měřidel
 8. Stanovení Podlahové plochy a Započitatelné podlahové plochy
 9. Klimatická náročnost (denostupně a dny vytápění)

Základní obsahové body 2.části

 1. Základní informace o zúčtovací jednotce
 2. Zpracování odečtů a spotřeb pro byt
 3. Zpracování odečtů a spotřeb pro zúčtovací jednotku
 4. Zpracování rozúčtování pro studenou a teplou vodu
 5. Zpracování rozúčtování pro vytápění – jednotlivé iterační kroky
 6. Zpracování celkových nákladů za byt a zúčtovací jednotku

Tento online webinář je zpoplatněn.

Cena pro členy a přidružené členy spolku Pro náš dům z.s.: V rámci ročního členského příspěvku, tedy 0,- Kč
Ostatní: 495,- Kč včetně DPH 21%

Každý účastník získá:

Komplexní přehled a informace o celém procesu měření a rozúčtování tepla a teplé vody v návaznosti na stávající platnou legislativu.

Studijní materiál – prezentace v pdf

Možnost prověření potenciálních úspor v bytovém domě za použití tepelného čerpadla na výrobu teplé vody

Konzultace související v měřením a rozúčtováním tepla a teplé vody

Opakované shlédnutí záznamu

 

Registrační formulář:

https://forms.gle/Ub15dnyJqF3HMaiAA  

Aktualizováno (Pátek, 14 Duben 2023 15:16)

 

Externí předseda jako lék na nezájem vlastníků

„Já už na to nemám nervy.“ „Já jsem už na tyhle věci starý (-á).“ „To pořád samá změna, na všechno potřebují papír.“ „Člověk se snaží, dělá to ve svém volnu zadarmo a ještě mu sousedi nadávají.“ Tyto a další věty slýcháme z úst převážně předsedů výborů SVJ. Vyjadřují jejich snahu o to, aby jejich dům fungoval co nejlépe. Současně i povzdech nad neúprosným časem, který bere síly fyzické i duševní. Nad technologickým pokrokem, který přesouvá lidskou komunikaci do oblasti anonymní počítačové sítě. Nad nevděčností části sousedů, kteří jen kritizují, přičemž sami nic nedělají. A v neposlední řadě i nad odpovědností, kterou na ně klade legislativa svým paragrafem 159 v občanském zákoníku. Přitom po nich to pomyslné veslo starosti o bytový dům nechce nikdo převzít!

Aktualizováno (Pátek, 03 Březen 2023 16:10)

Jaké je řešení?

 

Semináře Inspirace pro váš bytový dům - podzim 2023

Prázdniny utekly jako voda a pomalu se blíží období, které je ve znamení hodnocení toho, co se letos podařilo a přípravy budovy na náročné zimní období.
Je však také nutné začít plánovat do čeho se pustit v příštím roce. Navíc v oblasti legislativy, která souvisí se správou bytových domů, opět politická scéna nelenila a připravila nám několik novinek. A aby toho nebylo málo, od září platí nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám. A jak klasik praví, kdo je připraven, není zaskočen. V tomto duchu jsme připravili podzimní semináře Inspirace pro váš bytový dům.

Semináře můžeme organizovat jenom díky podpoře ČSOB a.s. – generálnímu partnerovi spolku a Techem s.r.o. – partnerovi spolku. Oběma moc děkujeme.

Účast na semináři není zpoplatněna. Budeme však velmi rádi, pokud nás podpoříte jakoukoliv částkou zaslanou na náš transparentní účet: 2700818558/2010. Jako variabilní symbol prosím uveďte vaše IČO. Do komentáře napište prosím Vaše jméno a mailovou adresu. Následně zašleme doklad o daru. Za podporu dopředu děkujeme a současně děkujeme i všem, kteří nás podpořili v rámci jarních seminářů.

Pro účast je nutná registrace pomocí registračního formuláře:

https://forms.gle/wChTRhvCpAzfdm3h6

Aktualizováno (Neděle, 24 Září 2023 06:05)

Místa, termíny a program

 

Jarní semináře Inspirace pro váš bytový dům úspěšně proběhly

Máme za sebou jarní sled seminářů. Zájem v tomto sledu nebyl tak velký jako v uplynulých letech. Pravda je, že počet přihlášených byl podobný minulým letů, ale vlastní účast vykazovala značný pokles. Přiznám se, nedokážu pochopit mentalitu těch, kteří se přihlásí a pak bez omluvy nepřijdou. Možná si neuvědomují, že realizace každého semináře představuje velké množství práce. Vy vše připravíte pro počet přihlášených a nakonec, v sálu obsazena třeba jenom polovina připravených míst. Mrzí mě to.

Naštěstí jsou místa, kde se tento fenomén neprojevuje. Mezi ně jednoznačně patří Praha a Brno.

Semináře můžeme organizovat jenom díky podpoře ČSOB a.s. – generálnímu partnerovi spolku a Techem s.r.o. – partnerovi spolku. Oběma moc děkujeme.

Účast opět nebyla zpoplatněna (že by to byl ten důvod propadu?).

Moc děkuji všem, kteří se zúčastnili, nebo omluvili. Velmi si jich vážím!

 

Aktualizováno (Středa, 21 Červen 2023 15:44)

Celý článek...

 

Komunitní energetika - online webinář

V úterý 27. 02. 2023 proběhl online webinář Komunitní energetika.

Obsah webináře:

- Zahájení webináře - základní informace- 5:15

- Přednáška Milana Kubíčka - 7:36

- Úvod do komunitní energetiky
- Komunitní energetika v bytových domech
- Legislativa - současnost a budoucnost
- Proces realizace a možné problémy 

Závěr webináře - 35:32

 

Avizovaný link: https://www.egd.cz/sdileni-elektriny-...

 Webinář vznikl za podpory generálního partnera ČSOB a.s. a partnera Techem s.r.o. Děkujeme

Aktualizováno (Pondělí, 27 Únor 2023 15:29)

 

Přidružené členství

Staňte se přidruženým členem zapsaného spolku Pro náš dům a správa bytového domu už pro Vás nebude  žádný problém.

Nabízíme vám pomocnou ruku v oblasti zvyšování kvality bydlení. Prosazujeme a hájíme zájmy všech vlastníků a spoluvlastníků bytových či rodinných domů, neboť působíme na všech úrovních státní správy a řízení státu s cílem podporovat aktivity související s revitalizacemi bytových domů a následnou technickou správou.

Vstupem mezi přidružené členy zapsaného spolku Pro náš dům posílíte členskou základnu. Díky silné členské základně nás bude více vidět a slyšet. A jako přidružení členové můžete využívat naše služby se značnými slevami.

Aktualizováno (Úterý, 12 Červenec 2022 09:32)

Více o členství

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN