Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Ostrovy života 2024

Konferenci podporují svými záštitami:

Pan Petr Hladík
Ministr životního prostředí

a

Pan Ivan Bartoš
místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Děkujeme

Elektronický zpravodaj

Aktuální vydání

EZ202401

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Konference Ostrovy života 2024

oz logo napisdole R

Konference se koná pod záštitou ministra životního prostředí pana Petra Hladíka
a
místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj pana Ivana Bartoše

Generální partener konference je ČSOB a.s.

ČSOB a.s.Konference Ostrovy života navazuje na předcházející realizované ročníky. Jedná se tak již o pátý ročník. Z důvodu minimalizace nákladů účastníků (doprava, ubytování, čas) proběhne v Brně a Praze. Program obou je identický!

POZOR!

Změna formy a termínů realizace konference.

Z vážných důvodů jsme se rozhodli konferenci realizovat v elektronickém formátu!
Obsah a cíle zůstavají.
 
Cílem konference je podpořit aktivity související s minimalizací nákladů spojených s bytlením a přitom tuto kvalitu bydlení zvyšovat.
Poslední období ukázalo, že problémů k řešení je víc než kdy jindy.
 
Budeme se věnovat zejména možnostem dalších ekonomických a energetických úspor v bytových domech, problematice změn počasí a z toho navazujících nových potřed budov. Nezapomeneme na financování, měření, ale také na problematiku související s obsazením pozit statutárních orgánů SVJ a malých BD.
 
Pro naplnění stanovených cílů konference je důležité získat specialisty v jednotlivých oblastech. I v tomto se nám zatím tyto specialisty daří získávat. Již nyní máme potvrzenou účast předního specialisty na problematiku klimatu pan RNDr. Zahradníček, pan RNDr z Českého hydro meteorologického ústavu. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, ředitel ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. a další, s kterými v současnosti jednáme.

Proč se konference účastnit?
Věřím, že důvodů je mnoho. Mezi ty hlavní podle mne patří možnost setkat se a slyšet názory předních specialistů v oblasti stavebnictví, ekonomiky, klimatu ....
Pro další rozhodování a rozvoj, ale také údržbu našich domů je nesmírně důležité vědět, co se dá v této oblasti očekávat.
Velkým přínosem je podle mého názoru i možnost zkusit ovlivnit vývoj legislativních norem, předáním praktických zkušeností, které každý z nás má. Mnozí známe problémy, kritizujeme nové nařízení, doporučení, ale to je máto. Naše názory je potřeba posunout k těm, kteří je připravují, schvalují. A i tuto platformu konference Ostrovy života 2024 nabízí.

Na závěr konference bude předneseno závěrečné resumé. Toto resumé bude zasláno předsedovy vlády ministrům MPO, MŽP, MF a MMR
 
Konference proběhne on line v termínech:
 
17. 09. 2024
18. 09. 2024
19. 09. 2024
 
Vždy od 18 hodin
 
Další informace naleznete na:
 

Aktualizováno (Sobota, 06 Červenec 2024 09:47)

 

Aktuálně ze spolku Pro náš dům z.s. 2024/01

Leden je za námi. Tento čas jsme ve spolku věnovali přípravě plánu aktivit našeho spolku pro letošní rok. Již je to totiž více jak 21 let co vznikl projekt Jak to dělají jinde, který spolek převzal a transformoval jej do rozsáhlého souboru aktivit právě pod hlavičkou spolku Pro náš dům. Když jsme pátrali, nenalezli jsem žádný projekt, který by dokázal tak dlouhou dobu na našem území působit. A to je podle nás velmi dobrý výsledek, výsledek, který však zavazuje.

A teď již k základní osnově plánu aktivit na první pololetí 2024.

První významnou akcí je Online webinář Měření a rozúčtování tepla a teplé vody v bytových domech 2024

Termín a čas:
Úterý 27. 02 2024 od 16:30 hodin

Obsah online webináře

- Vyhláška 269 z roku 2015 a novely z roku 2021 a 2023 – aktuální vliv na vyúčtování v roce 2024
- Aktuální stav Zákona o službách
- Praktické příklady
- Navazující diskuze proběhne cca týden po online webináři na platformě ZOOM Meeting.

Délka semináře cca 1,5 hodiny

Přednáší Ing. Jiří Zerzaň 

Každý účastník obdrží prezentaci v ppt a možnost přímé konzultace s přednášejícím. Link na videozáznam.

Seminář je zpoplatněn.
Cena za účast je 495,- Kč včetně DPH 21% (Netýká se přidružených členů a členů spolku Pro náš dům z.s.)

Na tento seminář se již nyní můžete přihlásit na: https://forms.gle/fVQk8a24z2VhsCmZ8


Následovat budou online webináře

11.3.2024Tento termín byl z technických důvodů zrušen. Bude vypsán nový termín. Budeme vás informovat

406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií a Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění
Seminář je zpoplatněn.
Cena za účast je 495,- Kč včetně DPH 21 % (Netýká se přidružených členů a členů spolku Pro náš dům z.s.)

25.3.2024 – Nová zelená úsporám - Tento termín byl z technických důvodů zrušen. Bude vypsán nový termín. Budeme vás informovat

Bez poplatku

15.4.2024 – Zdroje a možnosti energetických úspor v bytových domech. Sdílená energetika možnosti a rizika vyplývající pro SVJ a BD

Na květen jsme připravili konferenci Ostrovy života. Tato konference proběhne v Brně a Praze. V obou městech bude identický program. Tento formát zkoušíme jako další novinku. Cíl je co nejvíce se přiblížit účastníkům. Záznam konference Ostrovy života 2019 v Brně a Ostrovy života 2021 v elektronickém prostoru

Konference bude zpoplatněna.

Průběžně budeme vám budeme předávat aktuální informace o všech připravovaných akcích a nejen o nich.

V průběhu prvního pololetí budeme vydávat dvě čísla našeho elektronického zpravodaje Pro náš dům.

Pochopitelně nadále budeme realizovat poradenství pro naši členskou základnu.

Doporučuji sledovat naše www.pronasdum.cz, televizní kanál PNDTV na Youtube.

Věříme, že informace a akce, které jsme na první pololetí připravili budou pro vás zajímavé a inspirativní a pomohou vám ve vaší nelehké práci, za kterou děkujeme.

Těšíme se brzké setkání

Aktualizováno (Středa, 06 Březen 2024 14:40)

 

FVE a bytové domy

Fotovoltaické elektrárny v kontextu bytových domů, aneb jsme na začátku a čekáme na průkopníky?

 • Jaké varianty jsou v tuto chvíli pro bytové domy, akteré jsou optimální?
 • Vyřeší komunitní energetika problematiku rychlejšího rozvoje FVE v oblasti bytových domů?
 • Je opravdu řešením vyrobenou elektřinu z FVE sdílet v komunitě? Je na tuto situaci připravena distribuční síť?
 • Jak vysokého stupně nezávislosti je vybudováním FVE dosáhnout?
 • Má smysl řešit FVE bez baterií? Existuje optimální kombinace výroby elektrické energie z FVE a spotřeby v rámci bytového domu?

Takovéto otázky často zazněly v průběhu realizovaných seminářů Inspirace pro váš bytový dům.


Brzy nejenom na tyto otázky zkusíme odpovědět.

Aktualizováno (Středa, 21 Červen 2023 15:48)

 

Komunitní energetika - online webinář

V úterý 27. 02. 2023 proběhl online webinář Komunitní energetika.

Obsah webináře:

- Zahájení webináře - základní informace- 5:15

- Přednáška Milana Kubíčka - 7:36

- Úvod do komunitní energetiky
- Komunitní energetika v bytových domech
- Legislativa - současnost a budoucnost
- Proces realizace a možné problémy 

Závěr webináře - 35:32

 

Avizovaný link: https://www.egd.cz/sdileni-elektriny-...

 Webinář vznikl za podpory generálního partnera ČSOB a.s. a partnera Techem s.r.o. Děkujeme

Aktualizováno (Sobota, 22 Červen 2024 19:06)

 

ONline webináře - první pololetí - aktualizace

Nové aktuální termíny online webinářů jsou:

3.04.2024 - 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií a Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění
Seminář je zpoplatněn.
Cena za účast je 495,- Kč včetně DPH 21 % (Netýká se přidružených členů a členů spolku Pro náš dům z.s.)

22.04.2024 – Nová zelená úsporám

Velmi se omlouváme, ale ke změně došlo na základě vážných technických problémů, které nám neumožňují uvedené online webináře realizovat v plánovaných termínech, o kterých jsme vás informovali.

Děkujeme za pochopení.

Aktualizováno (Středa, 06 Březen 2024 14:49)

 

Semináře Inspirace pro váš bytový dům - podzim 2023 úspěšně proběhly

V průběhu letošního podzimu jsme semínáře realizovali v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci a Brně.

Rád mohu konstatovat, že zájem o naše informace je stále velký. Pozitivně byl přijat i časový formát v podobě celkového zkrácení času seminářů.

Program přednášek byl následující:

 • Aktuální praktické zkušennosti z funkce externího statutárního orgánu - povinnosti a práva vlastníka/družstevníka
 • Nejčastější vady oken a balkonových dveří a prognóza vývoje aneb co vážně hrozí
 • Ostrovy života a stávající realita, aneb opět jsme předběhli domu - odhad NZÚ již před 6 lety
 • Úvěrování společenství vlastníků a bytových družstev - kombinace úvěru a dotace NZÚ
 • Kaleidoskop informací PND /Statutární orgán, kontrola distribuce energií v domě, Komunitní energetika, Nová zelená úsporám, Termosnímkování, PND v roce 2024/
 • Pro náš dům - co plánujeme a připravujeme

Z realizovaných seminářů byl pořízen videozáznam, který mohou všichni registrovaní účastníci stále shlédnout na našem You Tube kanálu PND TV na adrese https://youtu.be/RgAm5Ygi_Rs?si=kEytpZbyofJkNLAb
Link na celý záznam a současně prezentace v pdf získáte vyplněním a odesláním formuláře: https://forms.gle/E4p7U8L7gveeP1Bv9

Pro účastníky seminářů jsme připravili i hodnotící ankentu. Mnozí nás hodnotili i stručným textem. Některé komentáře vybírám.

 • Děkuji za Váš čas ... 2,5 hodiny na vašem semináři mi ušetří desítky hodin v budoucnosti
 • Na semináři jsem nebyl ze zdrav. důvodů. Hodnotím z přednáškových podkladů.
 • Zvlášť děkuji panu Zerzáňovi z Techemu. Zdeněk Schimmer
 • Jsem vděčná za uspořádání webináře a vážím si toho, že jsem měla možnost se zorientovat v nepřehlednu.
 • Krásné Vánoce, hodně zdraví v novém roce.
 • Získal jsem nové informace. Seminář splnil moje očekávání.

Aktualizováno (Úterý, 06 Únor 2024 17:14)

Celý článek

 

Online webinář Měření a rozúčtování tepla a teplé vody

27. 03. 2023 od 16 hodin proběhl online webinář Měření a rozúčtování tepla a teplé vody
Tento webinář přinesl opravdu velmi velké množství informací.

Z celého webináře a navazující diskuze nad otázkami účastníků jsme připravili video záznam. Tento můžete shlédnout a tím se tak stát účastníky i po vlastním živém vysílání.
Webinář ze záznamu je zpoplatněn pro nečleny spolku Pro náš dům z.s. částkou 495,- Kč včetně DPH 21%
Pro účast je nutná úhrada poplatku (Netýká se přidružených členů a členů spolku Pro náš dům z.s.) a registrace pomocí registračního formuláře:

    https://forms.gle/Ub15dnyJqF3HMaiAA  

Po registraci nečlenům zašleme fakturu pro úhradu. Po jejím uhrazení je registrace dokončena.
Následně zašleme veškeré potřebné údaje pro shlédnutí.
Na související otázky budeme odpovídat individuálně. Odpovědi na otázky, které se budou opakovat zpracujeme a zveřejníme.

Informace o obsahu webináře o procesu rozúčtování:

Webinář se věnuje rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce.
Organizačně rozdělen do dvou bloků, z nichž každý trvá přibližně 90 minut.

První část je věnována přípravným pracím, které jsou nezbytné pro správné rozúčtování.      
Druhá část detailně popisuje základní rozúčtovací kroky na modelovém objektu.

Základní obsahové body 1.části

 1. Nákladový list (souhrn nákladů, cenových změn a zadání klienta, sankce)
 2. Změny v zúčtovací jednotce (stěhování, změny v nebytových prostorech, přemontáže měřidel)
 3. Neodečtené přístroje
 4. Polohové koeficienty
 5. Přepočty odečtených náměrů indikátorů
 6. Rozdělení celkového množství tepelné energie (vytápění a teplá voda)
 7. Rozdíl náměru na patě proti součtu náměrů bytových měřidel
 8. Stanovení Podlahové plochy a Započitatelné podlahové plochy
 9. Klimatická náročnost (denostupně a dny vytápění)

Základní obsahové body 2.části

 1. Základní informace o zúčtovací jednotce
 2. Zpracování odečtů a spotřeb pro byt
 3. Zpracování odečtů a spotřeb pro zúčtovací jednotku
 4. Zpracování rozúčtování pro studenou a teplou vodu
 5. Zpracování rozúčtování pro vytápění – jednotlivé iterační kroky
 6. Zpracování celkových nákladů za byt a zúčtovací jednotku

Tento online webinář je zpoplatněn.

Cena pro členy a přidružené členy spolku Pro náš dům z.s.: V rámci ročního členského příspěvku, tedy 0,- Kč
Ostatní: 495,- Kč včetně DPH 21%

Každý účastník získá:

Komplexní přehled a informace o celém procesu měření a rozúčtování tepla a teplé vody v návaznosti na stávající platnou legislativu.

Studijní materiál – prezentace v pdf

Možnost prověření potenciálních úspor v bytovém domě za použití tepelného čerpadla na výrobu teplé vody

Konzultace související v měřením a rozúčtováním tepla a teplé vody

Opakované shlédnutí záznamu

 

Registrační formulář:

https://forms.gle/Ub15dnyJqF3HMaiAA  

Aktualizováno (Pátek, 14 Duben 2023 15:16)

 

Externí předseda jako lék na nezájem vlastníků

„Já už na to nemám nervy.“ „Já jsem už na tyhle věci starý (-á).“ „To pořád samá změna, na všechno potřebují papír.“ „Člověk se snaží, dělá to ve svém volnu zadarmo a ještě mu sousedi nadávají.“ Tyto a další věty slýcháme z úst převážně předsedů výborů SVJ. Vyjadřují jejich snahu o to, aby jejich dům fungoval co nejlépe. Současně i povzdech nad neúprosným časem, který bere síly fyzické i duševní. Nad technologickým pokrokem, který přesouvá lidskou komunikaci do oblasti anonymní počítačové sítě. Nad nevděčností části sousedů, kteří jen kritizují, přičemž sami nic nedělají. A v neposlední řadě i nad odpovědností, kterou na ně klade legislativa svým paragrafem 159 v občanském zákoníku. Přitom po nich to pomyslné veslo starosti o bytový dům nechce nikdo převzít!

Aktualizováno (Pátek, 03 Březen 2023 16:10)

Jaké je řešení?

 
Partneři

Generální partner spolku Pro náš dům z.s. a konference Ostrovy života 2024 

Partneři projektu

 Obě společnosti jsou partnery
konference
Ostrovy života 2024

PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN