Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ 4/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online semináře Inspirace pro váš bytový dům připravujeme i pro rok 2021

Mezi nejvíce sledované v roce 2021 patřily:

 

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Co jsme připravili pro první pololetí letošního roku

Vážené dámy a pánové,

na počátku roku vám všem přeji co nejvíce zdraví, štěstí a pohody. Touto cestou moc děkuji všem, zejména však našim členům a přidruženým členům. Díky vašim příspěvkům můžeme pokračovat v naší práci. Co jsme pro rok 2022 připravili, respektive plán aktivit pro první pololetí 2022.

 

Pro členskou základnu výrazně posilujeme aktivity. 

- Od února zařazujeme pravidelné konzultační hodiny na platformě ZOOM MEETING

- 21 a 27.1.2022 proběhne on line webinář na téma měření a rozúčtování tepla a teplé vody v roce 2022

- V Březnu on line webinář na téma předáváme, respektive přebíráme funkci statutárního orgánu

- Na Duben jsme připravili téma Aktuálně o požární bezpečnosti a prevenci

- Květem věnujeme legislativě ve webináři Základy legislativy pro výkon funkce statutárního orgánu, zakončené testem.
Po úspěšném složení testu obdrží účastníci Certifikát spolku Pro náš dům z.s.

- V červnu se budeme věnovat dotaci Zelená úsporám

- Každý přidružený člen a člen obdrží do své e mailové schránky link na naše úložiště, kde budou umístěny materiály,
respektive vzory materiálů pro správnou organizaci shromáždění a hlasování per rollam, prezentace v pdf. a průběžně
potřebné konkrétní aktuální informace a linky na jednotlivé aktivity spolku

- Nadále zůstává poradenství v oblasti legislativní, technické a mezilidských vztahů v rámci členského příspěvku.

 

Pro všechny, tedy každého kdo má zájem, pokračujeme v aktivitách dobře známých.        

-      On line webináře v průběhu měsíce června. Hlavní téma bude souviset s růstem nákladů souvisejících s životem v bytovém domě a možnostech jejich optimalizace, respektive minimalizace

-      Připravujeme další díly našeho Praktického rádce na našem TV kanálu PND TV. Všechny díly naleznete v play listu Praktický rádce pro SVJ a BD

-      Prosloužili jsme možnost shlédnutí dvoj konference Ostrovy života a Tepny domu 2021 do konce měsíce června

-      Vyjde šest čísel Elektronického zpravodaje Pro náš dům

-      Zabezpečujeme pravidelné aktualizace našich webových stránek www.pronasdum.cz a stránek s nimi souvisejících

-      A další aktivity v návaznosti na vývoj situace v oblasti bydlení a správy bytových a nebytových budov

 

Věřím, že vše co jsme připravili, vám bude i v letošním roce inspirací a pomocí za vaši nelehkou práci související s životem v bytových domech.

Za práci, za kterou vám velmi děkuji a vážím si jí.

Ing. Petr Němec

Předseda spolku

Pro náš dům z.s.

Dřevařská 14

602 00 Brno

petr.nemec/zavinac/pronasdum.cz

www.pronasdum.cz

+420 736 487 761

Aktualizováno (Pondělí, 24 Leden 2022 13:30)

 

Elektronický zpravodaj Pro náš dům 202105

V těchto dnech a týdnech hýbou českou společností dvě hlavní události – zpřísňující se protiepidemická opatření proti nemoci COVID-19 a ceny energií, zejména elektřiny a plynu. Opatření proti COVIDu se promítla i do naší činnosti (více v článku Online webináře se blíží). Jak postupovat v případech nárůstu cen energií v bytových domech, tomu se věnujeme v článku Ceny energií a jejich vliv na fungování bytového domu.

Ani jedno z těchto vážných témat však nemůže odsunout do pozadí další potřeby bytových domů. Proto si můžete přečíst o tom, jak postupovat při výběru vhodného dodavatele výtahu. Jak postupovat, abyste snížili riziko vzniku požáru v domě. Jak pečovat o svoje okna a ušetřit tak na výdajích za jejich opravu. Rovněž se dozvíte jak správně topit a větrat tak, abyste neutratili příliš mnoho za stále dražší energie.

Věřím, že toto vydání zpravodaje vás opět zaujme. Že si vněm každý z vás najde téma, které jej zajímá a že mu pomůžeme s rozhodnutím, nebo alespoň s orientací v dané oblasti. Víme, že se pravidelně vracíte k již vydaným číslům. Doufám, že se budete vracet i k tomuto aktuálnímu vydání.

Číslo naleznete na http://ez202105.pronasdum.cz

 

Aktualizováno (Úterý, 16 Listopad 2021 11:50)

 

5. ročník konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů - registrace spuštěna

S rozvojem technologií, zvyšováním podpory z dotačních programů a s novými povinnostmi z oblasti elektromobility čekají nové i stávající bytové domy nové investice. Jak se na ně připravit a kde na ně vzít? I to bude tématem konference Rekonstrukce a provoz bytových domů, kterou pořádá portál TZB-info 3. listopadu v Praze.

KONFERENCE REKONSTRUKCE A PROVOZ BYTOVÝCH DOMŮ

Masarykova kolej, Praha, 3. listopadu 2021

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.
Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKA. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Témata například:

 • Nové nastavení dotací programu Nová zelená úsporám
 • Kam směřují bytové domy v horizontu 15 let
 • Poskytování úvěrů bytovým domům
 • Nové požadavky na bytové domy z hlediska akustiky
 • Dobré příklady rekonstrukce BD
 • Nové přístupy v navrhování, provádění a likvidaci ETICS
 • Lze se odpojit od CZT
 • Fotovoltaika a využitelnost plochy střechy
 • Nabíjení elektromobilů v bytových domech

PROGRAM KONFERENCE

Aktualizováno (Čtvrtek, 07 Říjen 2021 06:46)

Celý článek...

 

On line webináře stále můžete shlédnout se záznamu

Ve dnech 22.6. až 24.6.2021 jsme realizovali živé vysílání on line webinářů Inspirace pro váš bytový dům. Zájem byl velký. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat další živou diskusi na témata realizovaných weinářů v průběhu měsíce září.

Termín a ostatní detaily zveřejníme v průběhu měsíce srpna.

 

Dotazy do diskuse můžete zasílat již nyní na adresu info/zavináč/pronasdum.cz

Všem přejeme co nejhezčí prázdniny

 

Konference Ostrovy života a Tepny domu 2021 úspěšně proběhla

Konference OZ TD 2021 Studio

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 jsme velmi úspěšně realizovali konferenci Ostrovy života a Tepny domu 2021.

Tuto konferenci jsme realizovali i díky poskytnuté dotaci na ekologickou výchovu obyvatel statutárního města Brna. Více informací naleznete na https://ekodotace.brno.cz/

logo brno b

Velmi nás překvapil velký zájem o živé vysílání. Po dobu celého přenosu sledovalo konferenci víc jak 33 souběžných diváků  a do jejího konce se přihlásilo více jek 104 účastníků. Do 24. 01. 2022 konferenci shlédlo již 277 účastníků.

Tato konference je otevřená. Může ji sledovat každý a to na našem TV kanálu PNDTV na adrese:

https://youtu.be/7EQTjZkqNao

Konference, respektive její sledování není zpoplatněno.

Aktualizováno (Pondělí, 24 Leden 2022 13:09)

Program

 

Elektonický zpravodaj 202104

Ve čtvrtém čísle elektronického Zpravodaje Pro náš dům se věnujeme otázkám souvisejícím s aktuální situací v mnoha oblastech. Dotační tituly pokračují a pokud se rozhodujeme, zdali je využijeme je jistě dobré vědět, co můžeme očekávat od banky v rámci předčasné splátky, či uhrazení úvěru. Nepochybně všichni tušíme, že se blíží zima a na ni je dobré být také připraven. S rostoucími cenami přijdě jistě vhod každá úspora, tedy i ta v rámci provozu výtahu. Snad každého občas napadne otázka: "Co ten předseda vlastně dělá?" i na ni se snažíme v tomto čísle odpovědět.

Obsah zpravodaje:

Celé číslo

 

Aktualizováno (Pátek, 15 Říjen 2021 09:04)

 

Návrat k normálu, aneb co připravujeme do konce roku 2021

Počátkem prázdnin se zdálo, že problémy související s omezeními, vyplývajícími z opatření boje s Covid 19 pomalu odezní, tak jak odezní i tato pandemie.

Bohužel začátek září a navazující dny ukazují, že ještě není vyhráno. Nejistota, co kdy vláda omezí, přetrvává. V takovémto čase je plánování velkých setkání velmi náročné. Prostě nevíte co, kde a kdy můžete připravit, aby vám to někdo doslova pár hodin před akcí nezakázal organizovat.

Přes tuto nejistotu jsme pro letošní podzim připravili, respektive připravujeme semináře Inspirace pro váš dům a dvojkonferenci Tepny domu a Ostrovy života.


Semináře budeme realizovat:

23. 11. 2021 - Plzeň

24. 11. 2021 - Praha

25. 11. 2021 - Pardubice

30. 11. 2021 - Ostrava

01. 12. 2021 - Brno

Konference proběhne:

07. 12. 2021 v Brně

A jakým tématům se budeme věnovat? Půjde zejména o problematiku:

 • Financování oprav a rekonstrukcí
 • Měření a rozúčtování v návaznosti na EED
 • Správu bytového domu s akcentem na problematiku obsazení pozic statutárního orgánu
 • Údržby a servisu oken
 • Možností ekonomických úspor v bytovém domě
 • Aktuální legislativy
 • A dalších s bytovým domem souvisejících témat

Aktualizováno (Sobota, 02 Říjen 2021 10:38)

Celý článek...

 

Rekonstrukce a provoz bytových domů, vše co potřebujete vědět

Téma je určeno zejména pro zástupce SVJ, bytových družstev a samospráv a pro projektanty. Jsou pro vás připraveny jak přednášky, tak navazující webináře. Vše na jednom místě, k prohlížení kdykoliv.

Příklady témat:

 • Předpisy pro ETICS a zateplování již zateplených domů,
 • Dotace pro bytové domy od roku 2021,
 • Nabíjecí stanice ve stávajících bytových domech,
 • Nový stavební zákon a povolování dostaveb a úprav v bytových domech,
 • Výměna kotlů v bytech a v domovních kotelnách,  
 • Dálková správa plynové kotelny a návratnost, letní a zimní provoz,
 • Tepelná čerpadla pro vytápění bytového domu a přípravu teplé vody,
 • Lokální větrání s rekuperací pro místnosti, umístění a realizace,  
 • Údržba a čistění fasády,
 • Nové požadavky na vodoměry a měření spotřeby tepla a další

VSTUPTE   do světa, kde se v domech šetří, dobře bydlí a vše je podle platných požadavků.

Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Březen 2021 10:34)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN