Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202205

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Online webinář Měření a rozúčtování tepla a teplé vody

Na základě velmi častých dotazů souvisejících s měřením a rozúčtování tepla a teplé vody jsme připravili online webinář na toto téma.
Termín: 27. 03. 2023 od 16 hodin
Platforma: Živé vysílání na našem TV kanálu PNDTV
Webinář je zpoplatněn pro nečleny spolku Pro náš dům z.s. částkou 495,- Kč včetně DPH 21%
Pro účast je nutná úhrada poplatku (Netýká se přidružených členů a členů spolku Pro náš dům z.s.) a registrace pomocí registračního formuláře:

    https://forms.gle/Ub15dnyJqF3HMaiAA  

Po registraci nečlenům zašleme fakturu pro úhradu. Po jejím uhrazení je registrace dokončena.
Následně zašleme veškeré potřebné údaje pro účast.
Na související otázky budeme odpovídat individuálně. Odpovědi na otázky, které se budou opakovat zpracujeme a zveřejníme.

Informace o obsahu webináře o procesu rozúčtování:

Webinář se věnuje rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce.
Organizačně rozdělen do dvou bloků, z nichž každý trvá přibližně 90 minut.

První část je věnována přípravným pracím, které jsou nezbytné pro správné rozúčtování.      
Druhá část detailně popisuje základní rozúčtovací kroky na modelovém objektu.

Základní obsahové body 1.části

 1. Nákladový list (souhrn nákladů, cenových změn a zadání klienta, sankce)
 2. Změny v zúčtovací jednotce (stěhování, změny v nebytových prostorech, přemontáže měřidel)
 3. Neodečtené přístroje
 4. Polohové koeficienty
 5. Přepočty odečtených náměrů indikátorů
 6. Rozdělení celkového množství tepelné energie (vytápění a teplá voda)
 7. Rozdíl náměru na patě proti součtu náměrů bytových měřidel
 8. Stanovení Podlahové plochy a Započitatelné podlahové plochy
 9. Klimatická náročnost (denostupně a dny vytápění)

Základní obsahové body 2.části

 1. Základní informace o zúčtovací jednotce
 2. Zpracování odečtů a spotřeb pro byt
 3. Zpracování odečtů a spotřeb pro zúčtovací jednotku
 4. Zpracování rozúčtování pro studenou a teplou vodu
 5. Zpracování rozúčtování pro vytápění – jednotlivé iterační kroky
 6. Zpracování celkových nákladů za byt a zúčtovací jednotku

Tento online webinář je zpoplatněn.

Cena pro členy a přidružené členy spolku Pro náš dům z.s.: V rámci ročního členského příspěvku, tedy 0,- Kč
Ostatní: 495,- Kč včetně DPH 21%

Každý účastník získá:

Komplexní přehled a informace o celém procesu měření a rozúčtování tepla a teplé vody v návaznosti na stávající platnou legislativu.

Studijní materiál – prezentace v pdf

Možnost prověření potenciálních úspor v bytovém domě za použití tepelného čerpadla na výrobu teplé vody

Konzultace související v měřením a rozúčtováním tepla a teplé vody

Opakované shlédnutí záznamu

 

Registrační formulář:

https://forms.gle/Ub15dnyJqF3HMaiAA  

Aktualizováno (Pátek, 03 Březen 2023 16:47)

 

Externí předseda jako lék na nezájem vlastníků

„Já už na to nemám nervy.“ „Já jsem už na tyhle věci starý (-á).“ „To pořád samá změna, na všechno potřebují papír.“ „Člověk se snaží, dělá to ve svém volnu zadarmo a ještě mu sousedi nadávají.“ Tyto a další věty slýcháme z úst převážně předsedů výborů SVJ. Vyjadřují jejich snahu o to, aby jejich dům fungoval co nejlépe. Současně i povzdech nad neúprosným časem, který bere síly fyzické i duševní. Nad technologickým pokrokem, který přesouvá lidskou komunikaci do oblasti anonymní počítačové sítě. Nad nevděčností části sousedů, kteří jen kritizují, přičemž sami nic nedělají. A v neposlední řadě i nad odpovědností, kterou na ně klade legislativa svým paragrafem 159 v občanském zákoníku. Přitom po nich to pomyslné veslo starosti o bytový dům nechce nikdo převzít!

Aktualizováno (Pátek, 03 Březen 2023 16:10)

Jaké je řešení?

 

On line webináře Inspirace pro váš bytový dům 15. 06. 2022

Program

- Zahájení 5:00

- Legislativa v SVJ a BD, aneb opakování matka moudrosti. Pro náš dům z.s. – Eliška Franková 7:02

- Nový stavební zákon v kontextu požární prevence a bezpečnosti, evakuační výtahy. HZS - Plk. Ing. Luděk Vrána 26:45

- Pasportizace oken a aktuální sitiuace v oblasti technického stavu oken a balkonových dveří. REPROS Plus s.r.o. – Ing. Vladislav Hrdlička 38:09

- Technické možnosti snížení nákladů v oblasti energií, rizika a přínosy těchto řešení. Pro Náš dům z.s. – Ing. Petr Němec 1:01:14

- Závěr 1:17:52

Aktualizováno (Pátek, 17 Červen 2022 09:01)

 

Konference Ostrovy života a Tepny domu 2021 úspěšně proběhla

Konference OZ TD 2021 Studio

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 jsme velmi úspěšně realizovali konferenci Ostrovy života a Tepny domu 2021.

Tuto konferenci jsme realizovali i díky poskytnuté dotaci na ekologickou výchovu obyvatel statutárního města Brna. Více informací naleznete na https://ekodotace.brno.cz/

logo brno b

Velmi nás překvapil velký zájem o živé vysílání. Po dobu celého přenosu sledovalo konferenci víc jak 33 souběžných diváků  a do jejího konce se přihlásilo více jek 104 účastníků. Do 24. 01. 2022 konferenci shlédlo již 277 účastníků.

Tato konference je otevřená. Může ji sledovat každý a to na našem TV kanálu PNDTV na adrese:

https://youtu.be/7EQTjZkqNao

Konference, respektive její sledování není zpoplatněno.

Aktualizováno (Pondělí, 10 Říjen 2022 07:08)

Program

 

Komunitní energetika - online webinář

V úterý 27. 02. 2023 proběhl online webinář Komunitní energetika.

Obsah webináře:

- Zahájení webináře - základní informace- 5:15

- Přednáška Milana Kubíčka - 7:36

- Úvod do komunitní energetiky
- Komunitní energetika v bytových domech
- Legislativa - současnost a budoucnost
- Proces realizace a možné problémy 

Závěr webináře - 35:32

 

Avizovaný link: https://www.egd.cz/sdileni-elektriny-...

 Webinář vznikl za podpory generálního partnera ČSOB a.s. a partnera Techem s.r.o. Děkujeme

Aktualizováno (Pondělí, 27 Únor 2023 15:29)

 

Přidružené členství

Staňte se přidruženým členem zapsaného spolku Pro náš dům a správa bytového domu už pro Vás nebude  žádný problém.

Nabízíme vám pomocnou ruku v oblasti zvyšování kvality bydlení. Prosazujeme a hájíme zájmy všech vlastníků a spoluvlastníků bytových či rodinných domů, neboť působíme na všech úrovních státní správy a řízení státu s cílem podporovat aktivity související s revitalizacemi bytových domů a následnou technickou správou.

Vstupem mezi přidružené členy zapsaného spolku Pro náš dům posílíte členskou základnu. Díky silné členské základně nás bude více vidět a slyšet. A jako přidružení členové můžete využívat naše služby se značnými slevami.

Aktualizováno (Úterý, 12 Červenec 2022 09:32)

Více o členství

 

On line webináře Inspirace pro váš bytový dům 14. 06. 2022

Úterý 14. 06. 2022

Program

- Zahájení 4:57

- Před financování dotace Nová zelená úsporám. ČSOB a.s.

– Ing. Ladislav Koucký 7:26

- Implementace EED v kontextu turbulentního energetického trhu. Techem s.r.o.– Ing. Jiří Zerzaň 21:54

- Nová zelená úsporám, praktické zkušenosti. Pro náš dům z.s. - Aleš Kmínek 36:07

- Závěr 47:34

Aktualizováno (Pátek, 17 Červen 2022 09:04)

 

On line webináře stále můžete shlédnout se záznamu

Ve dnech 22.6. až 24.6.2021 jsme realizovali živé vysílání on line webinářů Inspirace pro váš bytový dům. Zájem byl velký. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat další živou diskusi na témata realizovaných weinářů v průběhu měsíce září.

Termín a ostatní detaily zveřejníme v průběhu měsíce srpna.

 

Dotazy do diskuse můžete zasílat již nyní na adresu info/zavináč/pronasdum.cz

Všem přejeme co nejhezčí prázdniny

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN