Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Seminář: Tipy pro váš dům

Jak snížit zbytečné výdaje?

Zajímáte se o to, jak šetřit náklady za vytápění a ohřev vody a jak můžete výrazně snížit celkovou spotřebu energie ve vašem domě? Potom byste měli zpozornět.

Nabízíme bezplatný seminář zabývající se problematikou snižování nákladů v bytovém domě. Na semináři se dozvíte třeba i to, jak můžete ovlivnit spotřebu tepla.

alt

Termín: 6.3. 2018

Místo: hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, 603 00 Brno

Čas: 14–19 hodin

Zajistěte si své místo včas.

Přihlaste se prostřednictvím FORMULÁŘE.

Aktualizováno (Úterý, 20 Únor 2018 10:23)

Program semináře

 

Aktivity v roce 2018

Bydlet kvalitně by neměla být výsada, ale standard pro každého uživatele bytu či domu. Aby však dům prosperoval a držel krok se všemi zákony, nařízeními či vyhláškami, je potřeba se zajímat, hledat aktuální informace, vzdělávat se. V této situaci vám nabízíme pomocnou ruku, a proto i v novém roce chystáme řadu vzdělávacích seminářů z oblasti bydlení a spoustu dalších novinek, které vám tuto činnost usnadní.

Oblíbené populárně naučné semináře Jak to dělají pro vás chystáme v 16 českých městech. V prvním pololetí budou probíhat v Českých Budějovicích, Plzni, Teplicích, Opavě, Olomouci, Brně, Pardubicích a v Praze. Ve druhém pololetí tohoto roku se semináře uskuteční v Mostu, Kladně, Brně, Zlíně, Frýdku-Místku, Náchodě, Liberci a opět v Praze. Semináře jsou pro všechny předem registrované účastníky zdarma vč. drobného občerstvení a všech vzdělávacích materiálů.

Kromě našich seminářů můžete čerpat inspiraci a hodnotné informace také v našich Elektronických zpravodajích, které letos rozšíříme až na 17 vydání. Opět nabízíme jejich bezplatné zasílání přímo do vaší e-mailové schránky, stačí se zaregistrovat.

Můžeme také prozradit, že v září pro vás připravujeme konferenci Ostrovy života, o které se již brzy dozvíte víc. Sledujte náš web, nebo facebook či youtube, ať vám nic neunikne.

 

Televizní kanál pro vaše kvalitní bydlení

altVíte, jak připravit bytový dům na zimu? Jak probíhá měření a následné rozúčtování tepla a teplé vody ve vašem domě? Pokud si kladete stejné otázky, staňte se odběrateli televizního kanálu Pro náš dům TV a my vám poskytneme odpovědi.

Orientovat se v záplavě informací je čím dál tím složitější, mnohdy se stává, že psaný popis není srozumitelný a je zdlouhavý, nezaujme naši pozornost a tak je pro nás jednodušší pasivně informace konzumovat, nežli je aktivně vyhledávat a číst. Pomocí Youtube kanálu k vám dostaneme snadněji více informací s tématy, které jsou složité pro vysvětlování. A tak jsme se rozhodli a v květnu spustili nový komunikační televizní kanál Pro náš dům TV.

PND TV je určeno všem, kteří se snaží seznámit se základy správy a údržby bytového domu. Pomáhá ke snadnějšímu pochopení a vysvětlení problematiky související s bydlením, avšak zábavně naučnou formou. Výhodou je dostupnost pro širokou veřejnost. Není tajemstvím, že v průběhu roku pořádáme celou řadu vzdělávacích seminářů. Televizní kanál Pro náš dům TV nabízí stručný přehled témat, která běžně zmiňujeme na našich seminářích, a tím se tak mohou dostat i k lidem, kteří se z různých důvodům nemohou seminářů účastnit.

Aktualizováno (Pátek, 10 Listopad 2017 09:04)

PND TV

 

Stanovy pro SVJ

Využijte naši nabídku na zpracování stanov

Naším cílem je pomoci vám vytvořit stanovy v souladu se zákonnou úpravou pravidel pro činnost SV a rozhodování jejich orgánů, a také pro práva a povinnosti členů SV.

Vzorovými stanovami předejdete situaci, kdy vlastní stanovy neobsahují všechny povinné náležitosti, které určuje nový občanský zákoník, anebo je sice obsahují, ale v některých bodech je znění určitého ustanovení stanov v rozporu se zákonem.

Aktualizováno (Pondělí, 10 Říjen 2016 10:42)

Více o vzorových stanovách

 

Semináře Jak to dělají jinde budou pokračovat i v roce 2018

I v letošním roce realizujeme semináře Jak to dělají jinde, která jsou určena pro každého, kdo bydlí v bytovém domě a má zájem o to, aby jeho dům byl bezpečný, ekonomický a v dobrém technickém stavu.

V průběhu jednotlivých akcí, získáte informace o tom, jak zkvalitnit bydlení v komplexních souvislostech. Jednotlivé semináře se zabývají způsoby a postupy snižování energetické náročnosti bytových domů, zvyšování jejich životnosti a bezpečnosti.

Informace k sympóziím budeme pravidelně přidávat na našich stránkách www.pronasdum.cz

alt

 

Aktualizováno (Středa, 14 Únor 2018 07:40)

Termíny seminářů

 

Pro rozúčtování nákladů na vytápění platí od prosince nový metodický pokyn

Principy rozdělení nákladů za teplo a teplou vodu jsou upraveny novým metodickým pokynem, platným od 15.12.2017. Pojďme se blíže podívat na vysvětlení nové metodiky z hlediska praktické zkušenosti z pozice rozúčtovatele.

Výpočet nákladů na vytápění stanovuje vyhláška č. 269/2015 Sb. k zákonu č. 67/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při postupu dle předchozího Metodickém pokynu ze 14/1/2016 docházelo zejména u objektů s větším počtem uživatelů s nadlimitní nebo podlimitní spotřebou vůči průměru objektu k tomu, že v každém kroku v průběhu postupného upřesňujícího výpočtu (iterace) se změnila cena základní složky (cena za m2 započitatelné podlahové plochy) a spotřební složky (cena za dílek, jednotku). Tento postup byl částečně aktualizován Metodickým pokynem z 31.1.2017, který však vyšel teprve v průběhu rozúčtovací sezóny, takže vzhledem k určitému času potřebnému na adaptaci rozúčtovacích systémů nebylo možné jej plně promítnout do rozúčtování nákladů za rok 2016. Teprve aktuálním Metodickým pokynem z 15.12. byl tento postup nahrazen korekcí náměrů pomocí korekčních dílků, které se přičtou v případě spotřeby pod průměrem, nebo odečtou v případě spotřeby nad průměrem. Zásadní rozdíl je tedy v tom, že cena za jednotku základní složky se nemění, zůstává stejná a snižují se tak, mimo jiné, nároky na výpočet.

Aktualizováno (Pátek, 26 Leden 2018 08:16)

Celý článek...

 

Pro náš dům TV

Stále se snažíme přinášet vám nové informace z oblasti bydlení, ale hledáme také nové formy, jak vám snadno, efektivně a srozumitelně informace předávat. Nově pro vás točíme videa na rozmanitá témata, která řeší problémy související s bydlením. Nejnověji přinášíme sérii vzdělávacích videí na téma "Měření a rozpočítávání tepla a teplé vody v bytových domech", která naleznete na našem youtube kanále. Staňte se odběrateli a už vám nic neuteče.

alt

Aktualizováno (Pátek, 05 Květen 2017 10:38)

 
Konference Tepny domu

Tepny domu 2017

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010