Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Ostrovy života 2024

Konferenci podporují svými záštitami:

Pan Petr Hladík
Ministr životního prostředí

a

Pan Ivan Bartoš
místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Děkujeme

Elektronický zpravodaj

Aktuální vydání

EZ202401

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Externí předseda jako lék na nezájem vlastníků

„Já už na to nemám nervy.“ „Já jsem už na tyhle věci starý (-á).“ „To pořád samá změna, na všechno potřebují papír.“ „Člověk se snaží, dělá to ve svém volnu zadarmo a ještě mu sousedi nadávají.“ Tyto a další věty slýcháme z úst převážně předsedů výborů SVJ. Vyjadřují jejich snahu o to, aby jejich dům fungoval co nejlépe. Současně i povzdech nad neúprosným časem, který bere síly fyzické i duševní. Nad technologickým pokrokem, který přesouvá lidskou komunikaci do oblasti anonymní počítačové sítě. Nad nevděčností části sousedů, kteří jen kritizují, přičemž sami nic nedělají. A v neposlední řadě i nad odpovědností, kterou na ně klade legislativa svým paragrafem 159 v občanském zákoníku. Přitom po nich to pomyslné veslo starosti o bytový dům nechce nikdo převzít!

Jaké je řešení této situace?

Možností je několik. Já se dnes zastavím u jedné z nich. Jedná se o tzv. externího předsedu SVJ. Občanský zákoník umožňuje stát se členem statutárního orgánu právnické osoby (kterou každé SVJ je) fyzické či právnické osobě (prostřednictvím fyzické osoby – zástupce), která splňuje podmínku zletilosti, svéprávnosti a právní bezúhonnosti. Teď si možná řeknete, že nejlepší volbou by mohl ten, kdo se o dům stará z hlediska správy. Tedy osoba, či firma, která pro SVJ vede účetnictví, stará se o kontroly a revize, případně poskytuje právní služby. Pokud jste se svým správcem spokojeni, může to být řešení. Nicméně je potřeba si uvědomit, že i ten nejlepší správce se v pozici předsedy SVJ ocitá v situaci, kdy jako předseda objedná službu u sebe (správce), provede ji a zaplatí si ji. To je prostor, který je lehce zneužitelný v neprospěch obyvatel domu.

My doporučujeme variantu, kdy externí předseda je odlišný od správce. Svoji funkci vykonává ve prospěch obyvatel domu, protože ti ho platí. Čím spokojenější vlastníci, tím delší doba v pozici předsedy pro externí společnost. Vlastníci ji platí za odpovědnost, kterou nese jako statutární orgán a platí ji za to, že nakládá s majetkem vlastníků s péčí řádného hospodáře. Současně je pod neustálou kontrolou obyvatel domu.

Pokud je vám tato varianta blízká, je pro vás vyhovující a přijatelná, můžete problém se statutárním orgánem, nebo třeba jen předsedou výboru, svěřit nám. Jsme tým lidí, kteří se pohybují 8 – 18 let v oblasti bytových domů. Máme zkušenosti se správou domu, se službami pro bytové domy, s ekonomikou bytových domů, s přípravou a organizací shromáždění vlastníků, legislativou i rejstříkovým soudem.

Jsme připraveni převzít odpovědnost za správné fungování vašeho domu. Jestliže řešíte problém z úvodu článku, jsme vaším řešením.

 

Ing. Petr Němec

REPROS Plus s.r.o.

www.reprosplus.eu

Mobilní kontakt:736487761 | Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno (Pátek, 03 Březen 2023 16:10)

 
Partneři

Generální partner spolku Pro náš dům z.s. a konference Ostrovy života 2024 

Partneři projektu

 Obě společnosti jsou partnery
konference
Ostrovy života 2024

PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN