Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202205

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Pronájem prostor pro podnikání

Mnoho bytových domů pronajímá své prostory podnikatelským subjektům k výkonu jejich podnikatelské aktivity, často jako provozovnu kadeřnictví či obchod. Další zákon přijatý v legislativní nouzi s ohledem na zmírnění dopadu krize se týká nájmu takovýchto prostor, přesněji povinnosti pronajímatele strpět po určitou dobu neplacení nájmu ze strany nájemce.

Podmínky výpovědi z nájmu z důvodu neplacení

Pronajímatel tedy nemůže nájem vypovědět pro neplacení nájmu za splnění následujících podmínek:

  • Prodlení v placení nastalo v rozhodné době mezi 12. 3. až 30. 6.
  • Prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo podnikání
  • Nájemce doloží do 15 dnů od prvního prodlení listiny osvědčující výše zmiňované podmínky

Všechny pohledávky rovněž musí být uhrazeny do 31. 12. 2020. V případě, že pohledávky do konce ruku uhrazeny nebudou nebo nájemce prohlásí, že je neuhradí, má pronajímatel právo nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dní. Pokud nájem zanikne či skončí do konce roku, musí nájemce uhradit všechny pohledávky do 30 dnů po skončení nájmu.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Květen 2020 09:37)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN