Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ 4/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online semináře Inspirace pro váš bytový dům připravujeme i pro rok 2021

Mezi nejvíce sledované v roce 2021 patřily:

 

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Vyúčtování za rok 2019

Současná situace znemožnila mnoha správcům a poskytovatelům služeb vstoupit do bytů příjemců služeb a provést odečet jako podklad pro přípravu vyúčtování. V našem minulém článku jsme vás již informovali o chystaných změnách ve vyúčtování, které se letos dotknou mnoha bytových domů.

Vyúčtování za rok 2019

Vládní návrh zákona se v legislativním procesu mírně změnil, avšak to podstatné zůstalo – povinnost doručit vyúčtování byla posunuta a nově je nutné ji splnit do konce srpna. Ostatní lhůty zůstaly zachovány a odvíjejí se od termínu doručení – 30 denní lhůta pro podání námitky, 30 denní lhůta pro vypořádání se s námitkami i lhůta 4 měsíců pro finanční vyrovnání.

Pokud je tedy vaše zúčtovací období 1.1. až 31.12., řídíte se zákonnou úpravou (= ve stanovách tuto problematiku nemáte upravenu odchylně) a z důvodu koronavirové krize jste nemohli odečíst, připravit a doručit vyúčtování v řádném termínu do konce dubna, můžete jej doručit v termínu náhradním, a to až do konce srpna. Nejpozději do konce roku 2020 byste v takovém případě měli mít náklady na služby finančně vypořádány.

V některých domech již využívají odečty dálkové, při kterých není nutné vstupovat do bytu, a vyúčtování tak zvládli doručit v řádném termínu. Za tohoto předpokladu se v termínech nic nemění a vzájemné finanční vyrovnání by mělo následovat do 4 měsíců od doručení vyúčtování.

Protože se však zákon týká jen domů, které by měly za normálních okolností povinnost doručit vyúčtování v termínu od začátku účinnosti zákona (tedy od 27. 4.) do konce srpna, může se stát, že zrovna váš dům do působnosti tohoto zákona nespadá. Zejména v případě, že máte zúčtovací období nastaveno odlišně od kalendářního roku nebo jste si lhůty dohodou ve stanovách zkrátili. Pokud by se na vás tedy zákon nevztahoval, ale odečty a vyúčtování nebylo možné kvůli koronavirové situaci provést, nejspíše se stejně vyhnete pokutě za nesplnění povinnosti s odkazem na § 13 zákona o službách. Tento paragraf říká, že poskytovatel, který povinnost včas doručit vyúčtování nesplnil, je povinen druhé straně zaplatit pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat“. Doporučujeme o této skutečnosti s příjemci služeb komunikovat a na změnu termínu je upozornit.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Květen 2020 08:41)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN