Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202303

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Změny v úpravě bytového spoluvlastnictví

Ačkoliv se nové informace v posledních dnech týkají z pochopitelných důvodů převážně koronavirové krize, neměly by nám unikat ani ty „běžné“ novinky, které budou mít také vliv na náš život v budoucnu. V průběhu března prošel Poslaneckou sněmovnou a poté i Senátem návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další související zákony, které upravují bydlení v bytových domech. V současné chvíli zákon čeká na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Změna, která by měla nabýt účinnosti od 1. července letošního roku, se tak dotkne zejména společenství vlastníků a bytových družstev.

V dnešním článku se podíváme na změny týkající se společenství vlastníků (SV). Novela zákona nepřinesla zásadní revoluci v pohledu na bytové spoluvlastnictví, spíše se snaží o upřesnění dosavadního nejednoznačného výkladu a zakomponování některých postřehů z praxe a rozhodování soudů. I přesto se od července musíme připravit na několik úplných novinek:

Náhradní shromáždění

Nově se zavádí možnost konání náhradního shromáždění. V případě, že to vaše stanovy umožní a na řádně svolaném shromáždění se nesejde usnášeníschopná většina, bude existovat možnost uspořádat náhradní shromáždění. Pro usnášeníschopnost na náhradním shromáždění bude postačující přítomnost vlastníků majících 40 % většinu. Hlasování mimo zasedání, tzv. per rollam, zůstává zachováno.

Převzetí úvěru BD společenstvím

Dále se nově zavádí možnost převzetí závazků bytového družstva, které vplývají z poskytnutí úvěrů na opravu bytového domu společenstvím vlastníků. Za splnění podmínek tedy bude moci společenství vlastníků, které vzniklo převodem bytů z bytového družstva převzít dluh z úvěru tohoto družstva. Bytové družstvo, které už je mnohdy udržováno „při životě“ pouze z formálního hlediska bude moci být zlikvidováno a jeho členové si tak ušetří energii a náklady potřebné k jeho omezenému chodu.

Větší zapojení vlastníků do chodu SVJ

Již nyní mají vlastníci s alespoň čtvrtinou hlasů možnost navrhnout svolání shromáždění nebo shromáždění při nečinnosti výboru svolat sami. Nově se jejich oprávnění rozšiřuje o možnost navrhnout zařazení určité záležitosti do programu shromáždění a nechat o této záležitosti shromáždění rozhodnout.

Jakých dalších témat se novela dotýká:

  • změny v prohlášení vlastníka,
  • práv a povinností vlastníka (oznamovací povinnost při nájmu jednotky, při zahájení podnikatelské činnosti v jednotce, při plánování stavebních úprav, úprava nahlížení do hospodaření společenství…),
  • převodu jednotek a ručení za dluhy,
  • podání návrhu na soudem nařízený prodej jednotky,
  • povinných náležitostí a formy stanov,
  • kompetencí shromáždění,
  • hlasování mimo zasedání,
  • a jiných.

Nemusíte se bát, určitě vás v tom nenecháme samotné. Informace související se změnou zákona probereme na jarních seminářích a pro naše přidružené členy a zájemce o detailnější pohled na problematiku připravíme samostatný seminář. V tuto chvíli samozřejmě nedokážeme s jistotou říci, jak se současná mimořádná situace vyvine, ale můžeme vám slíbit, že pokud se v jednotlivých městech nepotkáme fyzicky, určitě najdeme jiný vhodný způsob, jak vám všechny novinky a rady předat.

Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte náš web. V příštím článku se budeme zabývat dopady novely zákona o obchodních korporacích na bytová družstva.

Autorka: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 30 Březen 2020 10:05)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN