Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202205

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Rizika neseřízených a neservisovaných oken

Největší množství oken bylo v našich domech vyměněno před deseti až patnácti lety. Cílem těchto výměn bylo snížení energetických ztrát, a tím i zvýšení komfortu bydlení. Původní dřevěná okna byla měněna za moderní plastová s částečným, či celoobvodovým kováním. Konstruce těchto oken je tedy výrazně složitější, než byla ta původní s dvěma panty a klikou.

Obecně můžeme říci, že kvalita montovaných plastových oken splňovala technické požadavky v době montáže. Značně problematická byla v mnohých případech montáž. Vady, které si okno nese svojí montáží, jsou odstranitelné velmi těžce a za vysokých finančních nákladů.

Věřím, že každému je již na první pohled jasné, že stávající okna v sobě ukrývají poměrně složitou mechaniku, která zabezpečuje tuhost vlastního rámu a jeho ovládání. Navíc jsou plastová okna osazena těsněním, které zabezpečuje těsnost proti průchodu tepla, ale také chrání průnik tlakové vody v době nepříznivého počasí. Pokud není okno správně seřízeno a není v pořádku těsnění, hrozí značná rizika.

Jaká rizika nás můžou potrápit?

Jedná se zejména o výrazné zhoršení tepelně izolačních vlastností v oblasti styku okna a rámu. Zhoršení těchto vlastností může zapříčinit zavlhání a následný vznik plísní. Toto je způsobeno ve většině případů těsněním, které není v dobrém technickém stavu a správným nastavením tzv. přítlaku.

Další rizika hrozí ve vlastní mechanice okna, tedy v poškozeném kování. V první fázi dochází ke zhoršení ovládání okna. Během zavírání a otevírání okno zadrhuje a k ovládání okna je zapotřebí vynaložit větší úsilí. Postupně se začnou opotřebovávat třecí plochy. Ty jsou namáhány i tím, že nejsou kování není pravidelně ošetřováno promazáním. Následovat může až úplné znehybnění a vyřazení mechaniky.

Je důležité si uvědomit, že na okna působí také vnější vlivy jako je teplo a pohyb stavební konstrukce. Takové příčiny způsobují, že většina oken není dobře centrována a mnohá jsou svěšena. Tento stav způsobuje další nepřiměřené namáhání mechaniky kování. Zvyšuje se opotřebení a výrazně se snižuje životnost.

V nejhorším případě se okno může dostat do stavu, kdy v některých polohách, nejčastěji při vyklopení, začíná vypadávat. Tento stav je doslova kritický a pro uživatele nebezpečný.

Co s tím?

Zhodnoťte stav svých oken. Pro rychlou orientaci vám může pomoci instruktářní video, které jsme pro vás natočili.

Zjistíte-li, že okna vykazují některou z ukázaných závad, nebo pokud okna nebyla, v posledních minimálně pěti letech servisována, kontaktujete nás. Jsme připraveni servis a seřízení ve vašem domě zabezpečit.

 

 

Aktualizováno (Úterý, 10 Březen 2020 12:28)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN