Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202205

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Kamerové systémy v bytových domech vs. GDPR

Jednou ze základních a přirozených lidských potřeb je potřeba bydlet a ve svém obydlí se cítit bezpečně. Již odpradávna se lidé snažili svá obydlí chránit a ani v 21. století není tato situace jiná, s rozvojem technologií se pouze změnily prostředky, které k ochraně využíváme. K stále dokonalejším systémům aktivní ochrany, jakými jsou například zámky a mříže, se přidaly i systémy pasivní ochrany, systémy monitorovací, s jejichž pomocí lze případného pachatele identifikovat. K naplnění tohoto cíle jsou nejčastěji využívány kamerové systémy, které ukládají snímaný obsah na záznamové zařízení. Protože je však z preventivních důvodů nutné prostor monitorovat nepřetržitě, na kamerovém záznamu se objeví všechny osoby, které se v daném prostoru vyskytly, a v drtivé většině případů se nebude jednat o pachatele trestné činnosti. Všechny tyto osoby požívají práva na ochranu soukromí a práva na ochranu osobních údajů. Za jakých podmínek tedy lze kamery k ochraně využít?

Kamerový systém pro bytové domy

Nejdříve je nutné se zamyslet, zda je pořízení kamerového systému opravdu nutné a zda nelze bezpečnosti dosáhnout jiným, často levnějším a z pohledu soukromí méně invazivním způsobem. Pokud jste si jistí, že nikoliv a jste pro jeho pořízení rozhodnuti, zde je několik doporučení:

Odsouhlasení pořízení kamerového systému na shromáždění SVJ nebo na členské schůzi BD

Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladnou investici a jistý zásah do života v bytovém domě, je nutné mít souhlas spoluvlastníků nebo členů. Hlasuje se podle hlasovacího kvora, které máte uvedeno ve stanovách jako o jakékoliv jiné investici. Pozor, hlasuje se opravdu jen o pořízení systému, neudělují se souhlasy se zpracováním osobních údajů!

Výběr a instalace kamerového systému

Pokud se v problematice kamerových systémů neorientujete, oslovte odbornou firmu, která by vám s výběrem systému vhodného pro váš dům měla pomoci. Odborník by vám měl poradit i s počtem a umístěním kamer.

Chraňte soukromí

Kamery by neměly zabírat příliš velký kus veřejného prostoru. Pokud chráníte fasádu před vandalismem nebo snímáte prostor vstupních dveří, omezte snímání prostoru pouze na nezbytně nutný rozsah. V interiéru byste se měli vyhnout zejména snímání vstupních dveří do bytu, takovéto snímání již představuje neadekvátní zásah do práva na soukromí jednotlivých obyvatel (snímání vstupu do bytu je možné pouze ve specifických a odůvodněných případech a za souhlasu obyvatel bytu).

Určete si přiměřenou dobu uchování záznamu

„Přiměřenost“ bude záviset na specifické situaci v bytovém domě a může se lišit, v zásadě jde ale o dobu, která je nutná ke zjištění, že k incidentu došlo, k prošetření a eventuálně poskytnutí záznamu např. policii. Z doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů vyplývá obecná doba uchování záznamu nejdéle 7 dní, v případě méně navštěvovaných prostor (sklepy, kočárkárny) pak 14 dní. 

Chraňte osobní údaje

Záznam z kamer by měl podléhat technickému (hesla, šifrování) i personálnímu zabezpečení. Vymezte úzký okruh osob, které budou mít k dispozici hesla a přístup k záznamu a určete pravidla, jak se záznamem mohou nakládat (kontrola po bezpečnostním incidentu, výmaz, pokud není nastaven automaticky, předávání záznamu policii, pojišťovně atd.). Záznamové zařízení by mělo být v domě uloženo ideálně tak, aby k němu neměly přístup nepovolané osoby. K ochraně můžete využít i pult centrální ochrany s přenosem kamerového záznamu mimo prostory domu do provozovny poskytovatele služby. Ochranu osobních údajů pak zohledněte i ve smlouvě, kterou s takovým poskytovatelem uzavřete.

Mějte v pořádku dokumentaci

Provozováním kamerového systému se záznamem dochází ke zpracování osobních údajů. Provozovatel systému (SVJ, BD) se stává správcem osobních údajů dle nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů a musí plnit povinnosti správce, které z těchto právních předpisů vyplývají.

Autorka: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 01 Červenec 2019 12:25)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN