Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ202205

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné webináře

Bezplatné online wemináře Inspirace pro váš bytový dům pokračují i v roce 2023

_______________

Mezi nejvíce sledované v roce 2022 patřily:

Externí předseda SVJ

Staráme se o dům

Webinář 02. 06. 2020

Další naleznete na našem TV kanálu

PND TV

Aktuality

Chytrá řešení pro váš bytový dům

Brno propaguje jakékoli cesty, jak podpořit obnovitelné zdroje energie na bytových domech. Zkuste se informovat například na stránkách „Chytře společně“ a podpořte město Brno v jeho snahách o rozšíření využívání energií z obnovitelných zdrojů. Je to ekonomicky výhodné pro Vás a přínosné pro stav životního prostředí v našem městě.

Celý článek

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

On line webináře Inspirace pro váš bytový dům 15. 06. 2022

Program

- Zahájení 5:00

- Legislativa v SVJ a BD, aneb opakování matka moudrosti. Pro náš dům z.s. – Eliška Franková 7:02

- Nový stavební zákon v kontextu požární prevence a bezpečnosti, evakuační výtahy. HZS - Plk. Ing. Luděk Vrána 26:45

- Pasportizace oken a aktuální sitiuace v oblasti technického stavu oken a balkonových dveří. REPROS Plus s.r.o. – Ing. Vladislav Hrdlička 38:09

- Technické možnosti snížení nákladů v oblasti energií, rizika a přínosy těchto řešení. Pro Náš dům z.s. – Ing. Petr Němec 1:01:14

- Závěr 1:17:52

Aktualizováno (Pátek, 17 Červen 2022 09:01)

 
PND TV

Praktické rady pro SVJ a BD

Hlasování Per rollam

 

Hlasování Per rollam - technické prostředky

 

Měření, rozúčtování, vyúčtování a směrnice EU o EED

 

Doporučujeme


 

DIN