Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře

Semináře INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM proběhnou až na podzim 2020
POZOR: Z důvodu trvajících vládních opatření proti COVID-19, budou semináře přesunuty na podzim. Sledujte aktuální informace na našem webu

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Požární bezpečnost a prevence v bytových domech

Každý vlastník a provozovatel budovy má povinnost dodržovat pravidla požární bezpečnosti a ochrany, dále jen PO. Nejinak je tomu u bytových budov. Tato pravidla a povinnosti se tak týkají i SVJ, BD, SBD a ostatních vlastníků budov určených k bydlení jako jsou města, obce a fyzické a právnické osoby.

Bytové domy však představují specifický přístup. Dominantní většina těchto budov je do výšky 15 pater a ve většině neprobíhá žádná komerční a podnikatelská činnost. Pravda, tyto budovy musejí naplňovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Jedná se zejména o dodržování § 5 - Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, odstavec 1, písmeno e) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Jistě mi dáte za pravdu, že citace uvedeného paragrafu z pohledu výše uvedených vlastníků bytových budov neříká, co vše musíme zabezpečit pro naplnění PO v bytovém domě.

Pro vysvětlení jsme se obrátili na pracovníky odboru kontrolní činnosti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

Naše zjištění je následovné. Všichni musí dodržovat pravidla a ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. V platném znění a navazující vyhlášky o Požární prevenci č. 246/2001 Sb. v platném znění.

U bytových domů za toto dodržování odpovídá, vlastník budovy, respektive statutární orgán SVJ, BD, SBD, města a obce.

V bytových budovách, kde není provozována komerční aktivita, není požadována Pravidelná Preventivní prohlídka, není potřeba mít Požární dokumentaci. Pozor však. V případě potřeby je nutno jasně a prokazatelně dokázat, že pravidla byla dodržována!

Jak zabezpečit tento požadavek?

Existují v podstatě dvě cesty:

  1. Sjednat externí společnost a za úplatu nechat vypracovat dokumenty, které budou splňovat požadavek prokázání dodržování PO
  2. Připravit si tyto dokumenty sami. Jak na to, to si ukážeme v některém dalším čísle našich elektronických zpravodajů speciál.

A na co si musíme dávat zejména pozor?

Je to pořádek!

Naše bytové domy jsou dominantně koncipovány tak, že chodba je jedinou únikovou cestou. V těchto prostorách nesmí být umístěny žádné hořlavé látky a žádné předměty, které by bránily evakuaci a záchraně osob nebo které by ztěžovaly požární zásah!

Každý bytový dům má domovní sklepy, případně půdní prostory, které slouží k odkládání předmětů souvisejících s provozem domácností. V mnoha případech se však postupem let z těchto místností stanou doslova skladiště, ve kterých je uloženo nepřeberné množství věcí a mnohdy ani sám majitel neví, co to vlastně ve sklepě a na půdě má uloženo. Na půdách a v domovních sklepech tak nacházíme mimo starého nábytku, elektrospotřebičů, jízdních kol, součástek motorek a automobilů také barvy, ředidla a kanystry s benzínem nebo naftou či acetonem. Výjimkou zdaleka nejsou ani tlakové lahve s propan-butanem nebo dokonce i zbylá zábavní pyrotechnika po oslavách Nového roku.

V případě požáru za pár minut dochází k celkovému vzplanutí a jedovaté zplodiny během mžiku zaplní schodiště a chodby. Úniková cesta je zcela odříznuta. Zásah hasičů je komplikován použitím dýchací techniky a skutečností, že prvotním úkolem příslušníků a členů jednotek PO je zachraňovat osoby a teprve potom hasit. Následky takových požárů bývají velmi tragické a nezřídka si vyžádají i lidské životy.

Problematice PO se budeme věnovat i na konferenci Tepny domu, která proběhne 26.-27. 3. 2020 v Brně. Více informací naleznete na www.tepny-domu.eu

Autor: Ing. Petr Němec, Pro náš dům,z.s.

Aktualizováno (Středa, 05 Únor 2020 13:36)

 
PND TV

Zprávy 06/2020

 

Obsah zpráv:

  • Sucho nás ohrožuje víc a víc - Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog ústavu výzkumu globální změny AV ČR
  • Spolek Pro náš dům v době nouzového stavu
  • Kde hledat ověřené informace z oblasti bydlení?
  • Místo seminářů budou online webináře
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN