Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Aktuality

18. 12. 2017|

Solární panely pod sněhem a ledem


Okna a dveře v bytovém domě z pohledu povinností člena statutárního orgánuZdroj: https://www.denik.cz/stavba/solarni-panely-pod-snehem-a-ledem-20171211.htm
Jak zabezpečit domy a byty před požárem?


Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?

Na první pohled jasné, jednoduchá záležitost, v praxi ale zjišťujeme, že nám tato klasifikace činí problémy. Jak to tedy s označováním budov je?

Všechny aktuality
Tiskové zprávy

29. 11. 2017


Zrychlení vydávání stavebních povolení, slibuje novela stavebního zákona
Již k 1. 1 2018 nabývá účinnosti novela stavebního zákona, která přináší řešení několika diskutovaných problému v současném stavebnictví.

Celá TZ

Poradna

seznam článků
Poradna
Poradna - další dotazy
otázky a odpovědi
Všechny strany

29.5.2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Asi před 4 roky vzniklo naše společenství a odhlasovalo se, že budou do fondu oprav platit všechny byty stejnou částku 250,- Kč, později 400,- Kč za měsíc. Na schůzi se však vlastníci menších bytů ohradili, že by se mělo přispívat dle skutečné výměry bytů. Můžete nám poradit, podle jakého zákona či paragrafu se řídí stanovování výše příspěvků do fondu oprav?

Odpověď: Příspěvek do fondu na správu domu se hradí podle velikosti podílu na společných částech (tj. podle podlahové plochy) dle §1180 občanského zákoníku (OZ) účinného od 1. 1. 2014.


 25. 4. 2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Když se za účasti notářky projednávaly Stanovy společenství a zároveň se začala připravovat revitalizace domu, vystoupili někteří vlastníci s tím, že do revitalizace nepůjou, pokud budou platit stejně všechny byty. Odhlasovalo se, že dáme do souladu zákon a fond oprav, příspěvek na odměnu správce budou všechny jednotky platit stejně, ale na ostatní správu dle výměry podlahové plochy. S tímto vědomím se odhlasovala revitalizace.

V dubnu 2017 byla svolána schůze o tom, jak revitalizace proběhne, nebyl žádný bod změny stanov ani příspěvků na pozvánce a ke konci schůze se odhlasovalo, že budou na revitalizaci přispívat všechny byty stejnou částkou 1710,- Kč měsíčně po dobu 25 let, bez ohledu na velikost bytu a jestli někdo má lodžii nebo ne. Vlastníci malých bytů byli zaskočeni a rozporovali jsem nesoulad programu na pozvánce a skutečně vedenou schůzi, docílilo se nové schůze, která proběhne v květnu 2017. Po těchto zkušenostech s lidmi, kterým není vůbec hloupé, aby jim někdo platil na jejich velké byty a lodžie a ještě si myslí, že je to správné, potřebujeme dokázat, že to tak nejde. Jsou to většinou lidé nevzdělaní a každý chce platit co nejméně.

Odpověď: Platí, že vlastník hradí do fondu na správu domu (společných částí) podle velikosti podlahové plochy. Obvykle je to částka někde kolem 20-25 Kč/m2. Vždy záleží na délce splácení úvěru a z toho vyplývající měsíční potřebě peněz z fondu.


Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Z jakých prostředků bytového domu se hradí náklady spojené s úklidem přístupových cest k domu a pozemků patřícím k domu (sečení trávy, úklid sněhu)?

29. 2. 2016| Odpověď:

Jedná se o náklady spojené s provozem a údržbou domu a pozemku. Proto se hradí z fondu na správu domu a pozemku, do kterého přispívají vlastníci podle podílu na společných částech nemovitosti (§1180 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Je možné podmínit platbu do fondu na správu domu splněním nějaké podmínky (např. předložením konkrétního dokladu - faktura)?

Odpověď:

Povinnost vlastníka přispívat do fondu na správu domu je dána §1180 NOZ, tedy jedná se o zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti vzniká statutárnímu orgánu společenství povinnost dlužnou částku po vlastníkovi vymáhat (§159 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Ve výboru společenství nechce nikdo pracovat. Jak můžeme situaci řešit a co se stane, když výbor nebude funkční z důvodu absence členů?

Odpověď: 

NOZ umožňuje, aby se členem výboru, či předsedou společenství, stala fyzická, či právnická osoba, nečlen společenství. Podmínkou je zletilost, trestní bezúhonnost a svéprávnost. Takže funkci předsedy společenství (člena výboru) může vykonávat takřka kdokoli. Důležité je mít na paměti 2 věci

-          Člověk (firma), který není členem společenství, bude požadovat za svoji činnost ve prospěch společenství finanční odměnu na úrovni běžné komerční sféry

-          Odpovědnost za řádný chod domu zůstává na vlastnících, členech společenství

V případě, že se společenství žádným způsobem nebude schopno domluvit na řádném fungování statutárního orgánu, může kterýkoliv vlastník požádat soud o ustanovení opatrovníka. Tím se stanem soudem určená osoba, která (za úplatu) bude vyřizovat záležitosti nezbytné a nutné pro chod domu. Pro budoucnost domu je to nejhorší možná situace.
 
Konference Tepny domu

Tepny domu 2017

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010