Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Aktuality

16. 7. 2018|

Kdy a proč se odpojit od CZT?


Potížista v bytovém družstvu.
Družstevní bytová výstavba
Dotace z programu Nová zelená úsporám šetří náklady domácností na energie
Nová zelená úsporám NZÚ je nejstabilnějším dotačním programem nejen v České republice, ale i v části Evropské unie. Pro zájemce je nyní zajímavý například dotační bonus při čerpání dotace jak z NZÚ, tak kotlíkových dotací.

Více z aktualit
Tiskové zprávy

POZOR! Změna termínu konání

Brno: 17. 7. 2017|

Z organizačních důvodů dochází ke změně termínu konání konference Ostrovy života, která se oproti původnímu termínu (25.–26. září) nově uskuteční ve dnech 19.–20. listopadu 2018 v Brně v hotelu Holiday Inn.

Důvodem změny je kolize několika odborných konferencí, jež by zapříčinila nepřítomnost klíčových přednášejících.

Celá TZ
Odborné články TZB-info

Poradna

seznam článků
Poradna
Poradna - další dotazy
otázky a odpovědi
Všechny strany

Zajímá Vás moderní, ekonomické a bezpečné bydlení a máte v hlavě nevyřešené otázky týkající se této problematiky? Nevíte, koho se zeptat a s kým se poradit? Máme pro Vás řešení. Se svými otázkami se můžete obrátit na nás a my Vám v naší poradně rádi odpovíme.

Své dotazy můžete zasílat na info(zavinac)pronasdum.cz

25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Dobrý den. Vchodové dveře našich panel. domů byly osazeny samozamykacími systémy.Po rekonstrukci dodavatelská firma dodala zámky bez samozamykání. Mám dotaz : odpovídá to požárním předpisům? Co když někdo zamkne dveře a vznikne požár? Děkuji předem za odpověd.

Odpovídá: kpt. Ing. Luděk Vrána, HZS JMK,
Platí čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 – dveře ve směru úniku musí být otvíratelné bez použití nástrojů. Tzv. kování s panikovou funkcí. Abychom po požáru mohli někoho trestat za porušení zákona o požární ochraně, museli bychom ho při činu chytit…


25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Jaká je životnost systému pro portálové (vchodové) dveře, které po zavření dveří zajistí dveře v několika bodech a k otevření dojde po otevření klikou?

Odpovídá: Z. Kašparec,
Zde záleží na mnoha parametrech, z nichž asi nejdůležitější je frekvence, šetrnost zacházení a pravidelná kontrola pohyblivých částí a jejich protikusů včetně čištění a mazání styčných ploch. Záleží také na provedení, typu a kvalitě použitého kování. Obecně nelze odpovědně vyjádřit konkrétní životnost.


25. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Je možné dveře, které byly namontovány před 5 pěti lety dodatečně osadit kováním s antipanikovými vlastnostmi? Jedná se o dveře hliníkové. Zajímá mne i orientační cena takovéto úpravy.

Odpovídá: Z. Kašparec,
Lze provést toto doplnění, ale záleží na stávající garnituře použitého kování. Zde je nutno přesně specifikovat výrobce kování, použitý typ kování. Nejlépe se obrátit na odbornou firmu s žádostí o posouzení a nacenění.


15. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Lze zabezpečit cylindrické vložky u vchodových dveří proti vandalům (sirky apod.)? Jak reaguje pojišťovna – výše pojistného – na realizaci bezpečnostních prvků proti vniknutí „nechtěných návštěvníků“ (zlodějů)?

Odpovídá: Ing. Pavel Beneš,
Bohužel ani rotační překryt cylindrické vložky na bezpečnostním štítku vchodových dveří neochrání tuto vložku před zasunutím cizích předmětů. Proti tomu není odolná žádná bezpečnostní ani jiná cylindrická vložka od jakéhokoliv výrobce. Většina pojišťoven uvádí podmínky technického zabezpečení pojištěného majetku (tj. použití elektronického alarmu či jeho napojení na PCO, bezpečnostní kování vchodových dveří, zabezpečení oken apod.) ve všeobecných pojistných podmínkách, popř. je specifikuje přímo v pojistné smlouvě. Většinou je toto vyžadováno při vyšších pojistných částkách. V každém případě se vyplatí pečlivě prostudovat jak všeobecné pojistné podmínky, tak i konkrétní ustanovení pojistné smlouvy dané pojišťovny.


15. 10. 2017|

Otázka: Z dotazu našich čtenářů
Uveďte pro a proti u plastových a hliníkových dveří – životnost, vhodnost, tepelná propustnost, četnost poruch, povrchová úprava, bezpečnost.

Odpovídá: Ing. Milan Pulda
Obecně platí, že dveře z hliníku mají vyšší životnost z důvodu robustnosti konstrukce. Tzn. že vydrží několikrát více otevíracích cyklů. Vypadají luxusněji a jsou a něco dražší (přesné informace dodá ten který konkrétní poptaný výrobce). Dnešní hliníkové konstrukce mají spolehlivě přerušený tepelný most, taže tepelné vlastnosti jsou porovnatelné s plastovými dveřmi. Rovněž se lépe udržují (čistota + seřízení). Z hlediská kování le to prakticky jedno, je koncipováno pro oba typy materiálů. Z hledisk bezpečnosti jsou hliníkové dveře pro zloděje větší překážkou, pokud tedy samozřejmě nevnikne do objektu přes zámkovou vložku.

Odpovídá: Ing. Jan Doležal
Paušálně posuzovat plastové a hliníkové dveře není možné. Obě varianty dnes existují v mnoha konstrukčních řadách od těch nejstarších až po ty nejnovější. Podstatný vliv má samozřejmě kvalita výroby a montáže a v neposlední řadě místo, kde jsou umístěny. Obecně platí skutečnost, že pokud jsou dveře správně navrženy, jsou všechny faktory, které jste vyjmenovala na podobné úrovni. Do vchodů, které jsou velmi frekventované a umístěné ještě na exponovaných stanovištích doporučujeme hliníkové konstrukce, které těmto nepříznivým vlivům lépe odolávají.


 

29.5.2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Asi před 4 roky vzniklo naše společenství a odhlasovalo se, že budou do fondu oprav platit všechny byty stejnou částku 250,- Kč, později 400,- Kč za měsíc. Na schůzi se však vlastníci menších bytů ohradili, že by se mělo přispívat dle skutečné výměry bytů. Můžete nám poradit, podle jakého zákona či paragrafu se řídí stanovování výše příspěvků do fondu oprav?

Odpověď: Příspěvek do fondu na správu domu se hradí podle velikosti podílu na společných částech (tj. podle podlahové plochy) dle §1180 občanského zákoníku (OZ) účinného od 1. 1. 2014.


 25. 4. 2017|

Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Když se za účasti notářky projednávaly Stanovy společenství a zároveň se začala připravovat revitalizace domu, vystoupili někteří vlastníci s tím, že do revitalizace nepůjou, pokud budou platit stejně všechny byty. Odhlasovalo se, že dáme do souladu zákon a fond oprav, příspěvek na odměnu správce budou všechny jednotky platit stejně, ale na ostatní správu dle výměry podlahové plochy. S tímto vědomím se odhlasovala revitalizace.

V dubnu 2017 byla svolána schůze o tom, jak revitalizace proběhne, nebyl žádný bod změny stanov ani příspěvků na pozvánce a ke konci schůze se odhlasovalo, že budou na revitalizaci přispívat všechny byty stejnou částkou 1710,- Kč měsíčně po dobu 25 let, bez ohledu na velikost bytu a jestli někdo má lodžii nebo ne. Vlastníci malých bytů byli zaskočeni a rozporovali jsem nesoulad programu na pozvánce a skutečně vedenou schůzi, docílilo se nové schůze, která proběhne v květnu 2017. Po těchto zkušenostech s lidmi, kterým není vůbec hloupé, aby jim někdo platil na jejich velké byty a lodžie a ještě si myslí, že je to správné, potřebujeme dokázat, že to tak nejde. Jsou to většinou lidé nevzdělaní a každý chce platit co nejméně.

Odpověď: Platí, že vlastník hradí do fondu na správu domu (společných částí) podle velikosti podlahové plochy. Obvykle je to částka někde kolem 20-25 Kč/m2. Vždy záleží na délce splácení úvěru a z toho vyplývající měsíční potřebě peněz z fondu.


Otázka: Z dotazů našich čtenářů

Z jakých prostředků bytového domu se hradí náklady spojené s úklidem přístupových cest k domu a pozemků patřícím k domu (sečení trávy, úklid sněhu)?

29. 2. 2016| Odpověď:

Jedná se o náklady spojené s provozem a údržbou domu a pozemku. Proto se hradí z fondu na správu domu a pozemku, do kterého přispívají vlastníci podle podílu na společných částech nemovitosti (§1180 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Je možné podmínit platbu do fondu na správu domu splněním nějaké podmínky (např. předložením konkrétního dokladu - faktura)?

Odpověď:

Povinnost vlastníka přispívat do fondu na správu domu je dána §1180 NOZ, tedy jedná se o zákonnou povinnost. Nesplněním této povinnosti vzniká statutárnímu orgánu společenství povinnost dlužnou částku po vlastníkovi vymáhat (§159 NOZ).


29. 2. 2016| Z dotazů našich čtenářů

Otázka:

Ve výboru společenství nechce nikdo pracovat. Jak můžeme situaci řešit a co se stane, když výbor nebude funkční z důvodu absence členů?

Odpověď: 

NOZ umožňuje, aby se členem výboru, či předsedou společenství, stala fyzická, či právnická osoba, nečlen společenství. Podmínkou je zletilost, trestní bezúhonnost a svéprávnost. Takže funkci předsedy společenství (člena výboru) může vykonávat takřka kdokoli. Důležité je mít na paměti 2 věci

-          Člověk (firma), který není členem společenství, bude požadovat za svoji činnost ve prospěch společenství finanční odměnu na úrovni běžné komerční sféry

-          Odpovědnost za řádný chod domu zůstává na vlastnících, členech společenství

V případě, že se společenství žádným způsobem nebude schopno domluvit na řádném fungování statutárního orgánu, může kterýkoliv vlastník požádat soud o ustanovení opatrovníka. Tím se stanem soudem určená osoba, která (za úplatu) bude vyřizovat záležitosti nezbytné a nutné pro chod domu. Pro budoucnost domu je to nejhorší možná situace.
 
Konference Ostrovy života

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010