Chci přihlásit dalšího účastníka se stejnou fakturační adresou

Jsem členem občanského sdružení a hlásím se za zvýhodněnou cenu 875,- Kč

 
Sídlo:
*Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

*- Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům přihlášení na „Právní seminář“, realizovaný zapsaným spolkem Pro náš dům, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Současně vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z § 11 a § 21, především že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům a právo požadovat jejich změnu nebo úplnou likvidaci. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu se zákonem nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům, z. s., Veveří 102, 616 00 Brno, mobil: 721 184 237. V případě potíží s vyplněním formuláře nás kontaktujte na telefonu 721 184 237 (všední dny 9–14 h) nebo na info@pronasdum.cz.