Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj

Poslední vydání

EZ 02/2020

Archív EZ

Přihlášení k odběru

Bezplatné semináře

Oblíbené bezplatné semináře pro bytové domy s názvem Inspirace pro váš bytový dům jsou plánovány následovně:

16.9. Brno
23.9. Praha (v rámci výstavy For Arch)
24.9. Děčín
6.10. Pardubice
7.10. Olomouc

Přihlásit se můžete už nyní prostřednictvím FORMULÁŘE. Seminář probíhá v čase od 9:00 do 14:00 a je pro přihlášené účastníky ZDARMA, včetně vzdělávacích materiálů a drobného občerstvení. Sledujte aktuální informace na našem webu

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Pronájem prostor pro podnikání

Mnoho bytových domů pronajímá své prostory podnikatelským subjektům k výkonu jejich podnikatelské aktivity, často jako provozovnu kadeřnictví či obchod. Další zákon přijatý v legislativní nouzi s ohledem na zmírnění dopadu krize se týká nájmu takovýchto prostor, přesněji povinnosti pronajímatele strpět po určitou dobu neplacení nájmu ze strany nájemce.

Podmínky výpovědi z nájmu z důvodu neplacení

Pronajímatel tedy nemůže nájem vypovědět pro neplacení nájmu za splnění následujících podmínek:

  • Prodlení v placení nastalo v rozhodné době mezi 12. 3. až 30. 6.
  • Prodlení nastalo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření, které nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo podnikání
  • Nájemce doloží do 15 dnů od prvního prodlení listiny osvědčující výše zmiňované podmínky

Všechny pohledávky rovněž musí být uhrazeny do 31. 12. 2020. V případě, že pohledávky do konce ruku uhrazeny nebudou nebo nájemce prohlásí, že je neuhradí, má pronajímatel právo nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dní. Pokud nájem zanikne či skončí do konce roku, musí nájemce uhradit všechny pohledávky do 30 dnů po skončení nájmu.

Připravila: Eliška Franková, Pro náš dům, z.s.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Květen 2020 09:37)

 
PND TV

Zprávy 06/2020

 

Obsah zpráv:

  • Sucho nás ohrožuje víc a víc - Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog ústavu výzkumu globální změny AV ČR
  • Spolek Pro náš dům v době nouzového stavu
  • Kde hledat ověřené informace z oblasti bydlení?
  • Místo seminářů budou online webináře
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN