Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Bezplatné semináře

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se přihlásit

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00.

Tiskové zprávy

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 27. pokračování Infothermy, tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Na Infothermě se setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením. V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů.

Více o Infothermě
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Zásady BOZP pro bytové domy

Zaměstnáváte jako SVJ či BD nějaké zaměstnance, např. na úklid či údržbu nebo někoho, kdo vám dělá účetnictví? Víte, že i pro ně musíte zajistit bezpečnost práce na pracovišti (BOZP). Abyste nebyli překvapeni či zaskočení, přečtěte si raději článek, který vám v odpovědnosti za BOZP udělá jasno.

Zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP pro zaměstnanceZásady bezpečné práce na pracovišti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci platí pro všechny. Nerozlišuje se, jestli má zaměstnavatel jednoho nebo mnoho zaměstnanců, ani v jakém oboru firma podniká. Samozřejmě záleží na množství rizik, zda se na pracovišti používají nebo skladují chemické látky, zda se pracuje v hluku, používají se vyhrazená technická zařízení, v jakých klimatických podmínkách zaměstnanci pracují apod. Pro společenství vlastníků či bytová družstva platí stejné povinnosti v BOZP jako pro ostatní firmy.

Pokud máte jako SVJ či BD pracovněprávní vztah např. s paní na úklid, která vám každý týden chodí uklízet dům a jednou za měsíc umývá třeba i okna, myslete na to, že je potřeba ji proškolit v BOZP. V případě, že by došlo k nějakému neštěstí (např. vinou malé nepozornosti by mohla z okna vypadnout, nebo uklouznout na mokré podlaze), vy jako zaměstnavatel máte trestněprávní odpovědnost za zajištění BOZP.

Pamatujte tedy na to, že zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je i vaší základní povinností. BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce. Přesnou specifikaci naleznete v § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Práce z domova

Pracuje vaše účetní z domova? Pak byste měli vědět, že i při práci z domova, tzv. home office, je zaměstnavatel také odpovědný za zajištění BOZP svého podřízeného. Zaměstnanec na home office musí být řádně proškolen na všechna rizika spojená s výkonem jeho práce, včetně požární bezpečnosti a dalších povinných náležitostí. Z praktických důvodů se ovšem tato školení velmi často realizují formou online školení BOZP, která jsou dle zákona plnohodnotnou alternativou prezenčních školení.

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost aktivně vyhledávat a řídit rizika, která jsou spojena s výkonem dané práce. To znamená nejen určit čas a náplň práce, ale také by se měl ujistit, že samotná organizace práce je v souladu se zásadami BOZP. To se týká i místa výkonu práce, tedy domácí kanceláře, kterou by si měl zaměstnavatel ideálně zkontrolovat a kupříkladu navrhnout zlepšení ergonomie daného prostoru (zapůjčením vhodného nábytku či příspěvkem na jeho pořízení) či upozornit na příslušná rizika a to včetně např. rizik elektrické či požární bezpečnosti (např. zajištění revize elektrických přístrojů jako je třeba varná konvice). Mějte na paměti, že ač takový zaměstnanec pracuje z domova, stále je vázán pracovně-právními povinnostmi a právy, které zavazují obě strany pracovní smlouvy.

Školení BOZP

Jednou z nejdůležitějších věcí před zahájením výkonu práce je jistě školení BOZP, o kterém zaměstnavatel vede dokumentaci. Školení upravuje § 37 odst. 5 zákoníku práce, podle kterého musí být zaměstnanec při nástupu do práce seznámen s pracovním řádem, právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí při své práci dodržovat. Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců, a o rizicích, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, dále zaměstnavatel poskytne podle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Soustavně musí také vyžadovat a kontrolovat dodržování předpisů.

Trestněprávní odpovědnost

Zaměstnavatel má nejen odpovědnost za zajištění BOZP zaměstnanců, ale týká se ho také trestněprávní odpovědnost. Co to pro zaměstnavatele znamená?

Odnětí svobody na jeden rok nebo zákaz činnosti hrozí tomu, kdo z nedbalosti ublíží jinému tím, že poruší povinnosti, které vyplývají z jeho zaměstnání či povolání.

Odnětí svobody až na tři roky hrozí tomu, kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob tím, že hrubě poruší zákon o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce, dopravy nebo hygienické zákony.

Detail zákona si můžete nastudovat v § 148 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.

Měli byste také vědět, že zaměstnavatel odpovídá za bezpečnost práce nejen svých podřízených, ale všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Více v § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Autorka: Pavla Pilchová, Pro náš dům, z.s

Zdroj: https://www.bezpecnostprace.info/

Aktualizováno (Úterý, 25 Červen 2019 09:37)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
DoporučujemeHledáte projektanta?


DIN