Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Bezplatné semináře

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Praha

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Karlovy Vary

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Chci se přihlásit

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00.

Tiskové zprávy

Tisková zpráva | 17. 6. 2019

Jak si poradit s nájemníky, kteří neplatí povinné příspěvky do společného fondu oprav? A jak komunikovat se sousedy, kteří nerespektují stanovy či narušují sousedské soužití? Otázky, týkající se mezilidských vztahů a atmosféry v bytovém domě, trápí stovky bytových domů v České republice. Jejich řešení se věnují bezplatné semináře s názvem INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM, které pořádá spolek Pro náš dům. Letos probíhá 17. ročník, na který se v průběhu jara přihlásilo téměř 500 zájemců z řad zástupců bytových domů (společenství vlastníků a bytových družstev), správcovských organizací a zástupců městské samosprávy.

Celý článek...
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Problematika neplatičů trápí čím dál více bytových domů

Tisková zpráva | 17. 6. 2019

Jak si poradit s nájemníky, kteří neplatí povinné příspěvky do společného fondu oprav? A jak komunikovat se sousedy, kteří nerespektují stanovy či narušují sousedské soužití? Otázky, týkající se mezilidských vztahů a atmosféry v bytovém domě, trápí stovky bytových domů v České republice. Jejich řešení se věnují bezplatné semináře s názvem INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM, které pořádá spolek Pro náš dům. Letos probíhá 17. ročník, na který se v průběhu jara přihlásilo téměř 500 zájemců z řad zástupců bytových domů (společenství vlastníků a bytových družstev), správcovských organizací a zástupců městské samosprávy.

 

Semináře nabízejí posluchačům aktuální informace nejenom z oblasti revitalizace či rekonstrukce bytových domů, ale také z oblasti jejich správy a správného chodu v souladu s aktuálními legislativními požadavky, které se neustále mění, a mnozí se v nich neorientují. „Velké množství bytových domů např. stále nemá stanovy v souladu s novým občanským zákoníkem, často také nemají vloženy roční účetní závěrky v rejstříku apod. Členové voleného orgánu si přitom neuvědomují, že za tento stav nesou plnou odpovědnost dle §159 občanského zákoníku, kdy jim můžou hrozit až statisícové sankce za nedbalou péči," říká specialista na technickou správu bytových domů Petr Němec ze spolku Pro náš dům.

Dalšími často diskutovanými problémy na seminářích jsou vysoká vlhkost, a s ní související plísně, hluk, riziko požáru či otrava oxidem uhelnatým. Příčinou těchto rizik jsou především, nevyhovující cirkulace vzduchu v bytech, technické nedostatky v zateplení budov, chybějící pravidelný servis oken a balkonových dveří, zastaralé rozvody elektřiny, plynu, vody a odpadů. Špatné vnitřní prostředí budov má přitom negativní dopad na zdraví obyvatel. Státní zdravotní ústav uvádí, že až 50 % onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími podmínkami bydlení.


„Takové široké spektrum otázek, které se v rámci semináře probírá a samotná atmosféra, kde se potkávají zástupci bytových domů s odborníky, diskutují a mohou konzultovat své problémy, je ojedinělá a za své působení ve funkci předsedy SBD jsem se s ničím podobným nesetkal. Semináře Inspirace pro váš bytový dům, nám pomohly se zorientovat v dané problematice, a i díky nim jsme se vyvarovali chyb hned v začátku plánované revitalizace našeho SBD," říká pan Katauer, bývalý předseda SBD v Orlové.


Spolek Pro náš dům tuto alarmující situaci reflektuje, a proto pořádá po celé České republice semináře, na kterých radí bytovým domům s možnostmi řešení jejich problémů. Semináře Inspirace pro váš bytový dům budou probíhat opět na podzim: 1.10. v Praze, 2.10. v Ústí nad Labem, 3.10. v Karlových Varech, 15.10. v Hradci Králové, 16.10. v Liberci, 5.11. v Třinci, 6.11. v Přerově a 7.11. v Brně.

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN