Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

 INSPIRACE PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM

1.10. Karlovy Vary

2.10. Ústí nad Labem

3.10. Praha

15.10. Hradec Králové

16.10. Liberec

5.11. Třinec

6.11. Přerov

7.11. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00.

Aktuality

červen | 2019

Nová kotelna bez potřeby zvýšení příspěvku do fondu oprav


Přednosti a zádrhele družstevního bydlení


Co stavebníkům přinesla novela protipožární ochrany?


Deset nejčastějších otázek kolem zateplení

Dle statistik ČSÚ tvoří náklady na energie během topné sezony více než pětinu (21,1 %) rozpočtu průměrné české domácnosti. I to je jedním z důvodů, proč každoročně spotřebujeme přes 60 tisíc tun pěnového polystyrenu převážně na zateplení fasád budov.

Celý článek...
Tiskové zprávy

18. 2. 2019|

Jak snížit náklady na vodné a stočné?

Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku.

Celá TZ
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Brno: 4. 3. 2019|

Jsou budovy ve městech a obcí připraveny na klimatické změny?

Na tuto otázku se snažila najít odpovědi konference Ostrovy života, která proběhla v Brně ve dnech 25.–26. února. Konference zároveň přinesla konkrétní praktická řešení, která pomohou vlastníkům budov v budoucnosti minimalizovat dopady horka a sucha, a to zejména v zastavěných oblastech.
Ve dvou dnech zaznělo na 15 přednášek, které se věnovaly zeleným střechám, zadržování srážkových vod, recyklace šedé a dešťové vody, využití alternativních zdrojů energie v podobě fotovoltaiky vč. financování úsporných opatření a dotačních možností.

altZazněla také přednáška, která posluchače seznámila s prognózami Českého hydrometeorologického ústavu. Ty nám nevěští zrovna pozitivní budoucnost, neboť se podle teplot z loňského roku naplňují ty nejhorší scénáře, které ČHMÚ vymodeloval. Posluchači tak dostali jasný vzkaz, a sice že je potřeba se začít adaptovat na změnu klimatu. Praktická opatření přinesla přednáška Márie Kazmukové z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, která seznamovala posluchače se strategií adaptace na klimatické změny české metropole, která může jít příkladem dalším městům a obcím.

Konference nabídla kromě odpovědí na to, jak zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a docílit optimální teploty v budově v období extrémních venkovních teplot, a zároveň jak v době rostoucích cen za energie ušetřit, ale i nové podněty jak situaci v budoucnu konkrétně řešit. V diskusích zaznívaly dotazy, které dávaly znát, že posluchači mají zájem o nové možnosti úspor. Zajímalo je např. jak rozúčtovat recyklovanou dešťovou či šedou vodu v případě využití pro splachování toalet v bytovém domě nebo využití patních vodoměrů s dálkovým odečtem vody či dotační možnosti bytových domů na systémy zadržování a recyklace srážkové vody a výstavbu zelených střech.

Mezi 70 posluchači byli zástupci bytového fondu, jednalo se zejména o společenství vlastníků, bytová družstva, správcovské organizace a zástupce měst a obcí (z odd. životního prostředí a investičního či majetkového). Kromě přímých vlastníků či investorů bytového fondu rozšířili posluchačské řady i studenti ze Střední průmyslové školy stavební v Brně, kteří tak měli možnost srovnat své teoretické poznatky s praxí a seznámit se s novými přístupy ve stavebnictví.

Přednášející i posluchači se v rámci diskuse shodli, že budoucnost měst a obcí vidí v tom, že budovy budou moci fungovat jako ostrovy života. Takové budovy mají zelenou střechu či fasádu a dokáží vodu efektivně zadržovat a recyklovat k dalšímu užití, čímž zároveň ušetří za vodné a stočné. Zelené střechy navíc sníží energetickou náročnost budovy, zadrží vodu a ochladí samotnou budovu i přilehlé okolí, a tím přispějí ke zlepšení mikroklimatu v silně zastavěných oblastech.

Aby takového stavu bylo však možné dosáhnout, bude potřeba tří zásadních pilířů, o které se budou moci vlastníci budov (potažmo developeři či investoři) opřít v přípravách na klimatické změny. Kromě systémových opatření vč. dotačních podpor, které bude iniciovat státní správa, jsou nutná i nová technická opatření a osvěta a vzdělávání v této oblasti, která rozšíří povědomí o této problematice u široké veřejnosti. Spolek Pro náš dům, jakožto organizátor konference, tak bude pokračovat cestou osvěty v tom, jak snižovat negativní dopady klimatických změn v zastavěných oblastech.

Kontakt pro média:
Pavla Pilchová: pavla.pilchova(a)pronasdum.cz; 730 518 803
Petr Němec, předseda z. s. Pro náš dům : petr.nemec(a)pronasdum.cz; 736 487 761

Kontakt:
Pro náš dům, z.s.
Veveří 102, Brno
www.ostrovy-zivota.eu| www.pronasdum.cz | info(a)pronasdum.cz

Konferenci organizovaly dvě sesterské neziskové organizace, v České republice působící zapsaný spolek Pro náš dům a ve Slovenské republice působící sdružení Pre náš dom.
Obě organizace dlouhodobě poskytují vzdělání v oblasti správy a chodu bytových domů. Společenstvím vlastníkům, bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům ale i správcovským organizacím či městům a obcím nabízejí celou řadu vzdělávacích seminářů a školení na různorodá témata souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, jde např. o problematiku revitalizace a rekonstrukce bytového fondu, praktickou správu jakékoli budovy, legislativu v kontextu bytových domů, financování a dotační možnosti atp. Organizace poskytují také poradenství a komplexní informace prostřednictvím elektronických zpravodajů a informačních portálů.

Aktualizováno (Úterý, 05 Březen 2019 13:08)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN