Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Bezplatné semináře JTDJ

2.4. Děčín

3.4. Plzeň

4.4. České Budějovice 

16.4. Ostrava

17.4. Olomouc

21.5. Pardubice

22.5. Praha

23.5. Brno

Semináře probíhají vždy v čase od 9:00-14:00

Chci se přihlásit

Aktuality

18. 2. 2019|

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha


Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu


Stavební spoření


Hypoteční úvěr


Nové povinnosti stanovené novelou EED
V roce 2012 vydal Evropský parlament a Rada pod číslem 2012/27/EU Směrnici o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive - EED). Tato Směrnice vytýčila cíle v úsporách energie do roku 2020 v rámci EU, kdy nosnou myšlenkou bylo dosažení klíčových environmentálních cílů.

Více z aktualit
Tiskové zprávy

18. 2. 2019|

Jak snížit náklady na vodné a stočné?

Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou, způsobují stále větší nedostatek vody v Česku.

Celá TZ
Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

2. týden 2019

7. 1. 2019|

Karkula nosí věci v košíčku, my máme chodit s taškou z PES
Trend chovat se šetrně k životnímu prostedí neustále roste. Do boje o podporu ŽP se zapojuje nesčetné množství jednotlivců, skupin i legislativních opatření. Jedním z nich bylo i povinné zpoplatnění igelitových tašek účinné od 1. 1. 2018. A tak se mnozí z nás (buďto z důvodu chovat se zodpovědně k ŽP nebo ke své vlastní peněžence) naučili chodit na nákupy vybavení vlastními taškami.

Která taška je z pohledu životního prostředí nejšetrnější?
To, že se jedná o opakovatelně použitelnou tašku, se asi shodneme všichni. Otázka zní, který materiál je nejvhodnější?
Na tuto otázku odpovídá studie „Porovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů metodou posuzování životního cyklu – LCA,“ zpracovaná na pokyn MŽP na Vysoké škole chemicko-technologické.

Studie se zaměřila na šest druhů tašek:

  • z lehkého plastu (HDPE),
  • z pevného plastu (LDPE),
  • papírovou tašku s páskovým uchem,
  • textilní polyesterovou tašku (PES/PET),
  • textilní tašku z obyčejné bavlny,
  • textilní tašku z organické bavlny.

alt

Posuzování životního cyklu - LCA znamená hodnocení environmentálních dopadů produktů s ohledem na jejich celý životní cyklus. Zahrnuje tedy všechny fáze od stádia získávání a výroby výchozích materiálů , přes stádium výroby samotného produktu, přes stádium jeho užívání až po stádium jeho odstranění, opětovného použití či recyklaci v něm použitých materiálů.

Vítězem po takovémto posouzení LCA se stala taška vyrobená z PES.

Pro mě, jakožto pro velkou zastánkyni látkových tašek, které si můžu sama ušít, ozdobit a navrhnout, to je překvapující zpráva.
Jakto, že nevyhrála textilní bavlněná taška?
Hlavním důvodem jsou škody, které vznikají ve fázi pěstování bavlny a podepisují se na emisích do ovzduší, vyšší spotřebě vody, přeměně krajiny nebo vlivu na ozónovu vrstvu.

Nejhorší taška
Titul nejhorší taška z hlediska LCA dostala taška vyrobená z LDPE. Pokud ale jednorázové tašky máte, uvědmte si, že opětovným využívání tašek dochází ke snížení jejich environmentálních dopadů na životních cyklů. Proto takovéto tašky používejte do "roztrhání těla".

Závěrem
Není důležité, jestli používáme tašku z PES, textilie či papíru. Ale jestli během našeho spotřebitelského chování uvažujeme o dopadech našich činností a snažíme se chovat, alespoň trošku zodpovědně k naši planetě.

Autor: MaNe
Zdroj: Studie „Porovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů metodou posuzování životního cyklu – LCA“
Definice LCA

 

Aktualizováno (Pondělí, 07 Leden 2019 08:10)

 
Pozvánka na konferenci

 

25.-26. listopadu 2019

PND TV
Doporučujeme


Hledáte projektanta?


DIN