Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Aktuality

12. 11. 2018|

Dotace 40 mil. Kč na ochranu veřejných prostranství, objektů veřejné správy a školských zařízení


Pronajímatel nesmí po nájemci požadovat „poplatek či nájemné“ za vybavení bytu


GDPR a obec jako pronajímatel bytů


Dotace na zelené střechy i fotovoltaické panely
Zelené střechy přispívají k tepelnému komfortu uvnitř domů, zlepšují klima měst, zadržují srážkovou vodu i prachové částice a prodlužují životnost střechy. Spolu s kvalitním zateplením přispívají k realizaci energeticky úsporného domu. Výhod je tedy celá řada a my vám teď ještě přidáme další.  Dotační program Nová zelená úsporám vám na realizaci přidá finance, a to nejenom na zelenou střechu, ale třeba i na fotovoltaické panely.

Více z aktualit
Tiskové zprávy

12. 11. 2018|

1300 obcí napříč Českou a Slovenskou republikou muselo zavážet vodu do studní, aby měli obyvatelé co pít.
Co dělat, abychom i nadále měli dostatek pitné vody? Jaké jsou možnosti využití dotačních titulů pro zacházení s dešťovou vodou? Jak bydlet hospodárně, soběstačně a udržitelně?

Konference Ostrovy života přináší nejen technická řešení, která umožní zajištění energetických úspor budov, ale také umožňuje setkání s kolegy z profese a s lidmi, kteří řeší stejné problémy jako vy.

Celá tisková zpráva

42 týden 2018| tiskové zprávy_Nový stavební zákon

15. 10. 2018|

Novelizace už nestačí, chce to nový stavební zákon.
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Hospodářskou komorou ČR se shodly, že stavební právo dospělo do stavu, ve kterém už pouhá novlizace nestačí. Je potřeba připravit nový stavební zákon, který by mohl být schválen už za tři roky.

 alt

Návrh věcného záměru nového stavebního zákona, který by měl v ČR zjednodušit a zrychlit přípravu realizace staveb, včetně RIA, by mohl vzniknou už do konce letošního roku.Dalším milníkem je rok 2021. kdy by nový stavební zákon mohl být schválen a v roce 2023 by měl vejít v platnost.

V ČR je jedna z nejdelších povolovacích dob na světě
„Více než dvacet let politici slibovali skutečné zrychlení povolování staveb a princip jedno razítko, jeden úřad a jedno rozhodnutí o stavbě. Místo toho je Česká republika na chvostu všech mezinárodních žebříčků kvůli mnoha desítkám dotčených orgánů, kde je výsledkem jedna z nejdelších povolovacích dob na světě. Naše země ale už konečně potřebuje stavět dálnice, byty,  opravovat nemocnice, školy. Mojí prioritou i prioritou vlády je proto nový, kvalitní stavební zákon, který takový princip jednoho razítka zavede. K tomu je nutná celková rekodifikace veřejného stavebního práva,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Nový zákon přivede i změnu dalších zákonů a reformu veřejné správy v ČR
Kvůli novému stavebnímu zákonu bude nezbytné změnit desítky dalších zákonů, ale také provést reformu veřejné správy v ČR a vyřešit také složitou strukturu a roztříštěnost stavebních úřadů mezi obecnými, speciálními a jinými stavebními úřady, ale také na úrovni obcí, krajů a rezortů. V současné době musí stavebník projít procesy, na které se vztahuje až podle různých stanovisek až 85 zákonů.

Hospodářská komora České republiky jako odborný partner
S cílem zrychlit práci na novém stavebních zákonu se na jeho tvorbě bude podílet i Hospodářská komora České republiky, jakožto odborný partner a největší představitel malých i velkých podnikatelů.

Společný cíl zjednodušit a zkrátit přípravu staveb
„Máme stejný cíl zjednodušit a zkrátit přípravu staveb. Přitom nedostatečně rozvinutá infrastruktura může být nejen výraznou brzdou ekonomického růstu země, ale také spouštěčem jejího dlouhodobého zaostávání. To samozřejmě může mít nepříznivý dopad na budoucí růst HDP a příjmy státního rozpočtu. Bez zásadní změny stavebního práva, která by přinesla právní úpravu nezatíženou stavebně-právními problémy dneška, nelze současné problémy stavebního sektoru ale vyřešit,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Vysvětlil tak důvody, proč Hospodářská komora poskytne jak své odborníky, tak i další odborníky z jiných oblastí.
Podle pana Dlouhého by se na novém stavebním zákonu mohly podílet i jiné svazky jako Svaz průmyslu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví nebo Česká společnost pro stavební právo. „Jsme otevřeni spolupráci se všemi, kdo stejně jako my považují rekodifikaci stavebního práva za zásadní,“ dodal Dlouhý, který hodlá přizvat další odborné skupiny, spolky a asociace.

Hospodářská komora také proto zahajuje otevřenou kontinuální konferenci o rekodifikaci stavebního práva. Jednotlivé pracovní návrhy bude průběžně zveřejňovat na vém oficiálním webu, aby se s ními mohla veřejnost seznámit a nově také umožňuje veřejnosti zasílat k rekondifikaci podměty či připomínky.

2021 schválení, 2023 platnost
„Díky nově nastavené spolupráci a rozšíření zpracovatelského týmu o externí odborníky z různých oblastí se nám díky Hospodářské komoře podařilo výrazně pozměnit harmonogram rekodifikace. Ostatně již na začátku září 2018 byla Vláda České republiky seznámena s materiálem, který nově počítá s termínem v roce 2021, tedy ještě v tomto volebním období,“ připomněla Dostálová. Nový stavební zákon by po legisvakanci mohli úředníci i stavebníci používat od roku 2023.


Zdroj: MMR

Aktualizováno (Pondělí, 15 Říjen 2018 07:37)

 
Konference Ostrovy života

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Doporučujeme