Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Aktuality

12. 11. 2018|

Dotace 40 mil. Kč na ochranu veřejných prostranství, objektů veřejné správy a školských zařízení


Pronajímatel nesmí po nájemci požadovat „poplatek či nájemné“ za vybavení bytu


GDPR a obec jako pronajímatel bytů


Dotace na zelené střechy i fotovoltaické panely
Zelené střechy přispívají k tepelnému komfortu uvnitř domů, zlepšují klima měst, zadržují srážkovou vodu i prachové částice a prodlužují životnost střechy. Spolu s kvalitním zateplením přispívají k realizaci energeticky úsporného domu. Výhod je tedy celá řada a my vám teď ještě přidáme další.  Dotační program Nová zelená úsporám vám na realizaci přidá finance, a to nejenom na zelenou střechu, ale třeba i na fotovoltaické panely.

Více z aktualit
Tiskové zprávy

12. 11. 2018|

1300 obcí napříč Českou a Slovenskou republikou muselo zavážet vodu do studní, aby měli obyvatelé co pít.
Co dělat, abychom i nadále měli dostatek pitné vody? Jaké jsou možnosti využití dotačních titulů pro zacházení s dešťovou vodou? Jak bydlet hospodárně, soběstačně a udržitelně?

Konference Ostrovy života přináší nejen technická řešení, která umožní zajištění energetických úspor budov, ale také umožňuje setkání s kolegy z profese a s lidmi, kteří řeší stejné problémy jako vy.

Celá tisková zpráva

Sdílené kotelny opět ožívají. Kotle na uhlí střídají kondenzační kotle

Tam, kde výkon jediného kotle nestačí, nastupují kaskádové kotelny, tedy systém zapojení několika kotlů za sebou. Toto řešení nalezne uplatnění všude tam, kde je potřeba vysoký výkon bez výpadků dodávek tepla. Díky propojení menších kotlů je možné plynule regulovat výkon až do 3040 kW. Jak kaskádové kotelny fungují jsme se zeptali Milana Kubíčka, obchodního ředitele firmy Thermona, jejich největšího tuzemského výrobce.

alt

Kde všude najdou kaskádové kotelny uplatnění?

Možnosti jejich využití jsou opravdu široké. Máme instalace v bytových domech, hotelech, ale i v úřadech nebo školách. Pokud potřebujete vytápět velkou budovu, nemáte mnoho možností, jak to efektivně zajistit. V případě plynové přípojky je kaskádová kotelna ideální volbou z pohledu bezúdržbovosti a spolehlivosti. Cenově konkurovat může dokonce i dálkovým zdrojům tepla a to zejména díky klesající ceně plynu i technologie kondenzačních kotlů.

Jak kaskádová kotelna vlastně funguje?

Princip je v zásadě jednoduchý, jedná se o propojení více menších kotlů do jednoho fungujícího celku. Kotle spolu vzájemně komunikují prostřednictvím speciálních regulátorů, které přijímají informace o aktuálních potřebách tepla, a podle toho kotle spínají či naopak odpojují. Výhodou tohoto řešení v porovnání s jedním velkým kotlem je zejména široký rozsah výkonu, který je k dipozici podle aktuálního odběru tepla nebo teplé vody.

A pokud jeden z kotlů přestane fungovat, nevyřadí to celý systém?

Ne, a to je druhá obrovská výhoda. Můžete fungovat prakticky bez odstávek. Pokud má některý z kotlů poruchu, nebo je třeba jej odstavit, ostatní na sebe převezmou část jeho výkonu. Výstupní teplota v systému tak dočasně může o několik stupňů klesnout, ale spotřebitelé to ani nepoznají. Pokud kotel nepracuje, jak má, spustí se automatický diagnostický systém, který informuje servisního technika. K dlouhodobějším výpadkům tak nedochází.

te nějakou univerzální sestavu, nebo je kaskádová kotelna instalována zákazníkovi na míru?

Vždy záleží na situaci v místě konkrétní instalace, dá se říci, že každá kaskádová kotelna je originál, sestavený podle potřeb zákazníka. Ale základní stavební prvky jsou většinou stejné, průměrná kotelna má tři až čtyři kotle THERM 45.KD anebo THERM 90.KDA, podle požadovaného výkonu. Jedná se o naše běžně prodávané kotle, které mají minimální prostorovou náročnost, takže se nová kotelna spolehlivě vejde na místo původní a ještě zůstane dostatek místa na akumulační nádrže nebo další technickou místnost. Použití standardních kotlů nám umožňuje snížit celkovou cenu kotelny.

alt

 Kaskádovým kotelnám se věnujete již mnoho let, kam se posunul jejich vývoj?

V technice otopných systémů je kaskádové zapojení plynových kotlů stále inovativní metodou. Přestože princip je v podstatě jednoduchý, za optimálním řešením je mnoho let našeho interního vývoje a testování. Současným trendem je komunikace mezi kotly prostřednictvím nové generace regulací, využití informací o venkovní teplotě pomocí ekvitermních čidel a s tím spojená automatická optimalizace vytápěcího programu.

Jsou kaskádové kotelny vhodnější pro starší bytové domy nebo i novostavby?

Kaskády kotlů nacházení využití jak při rekonstrukci starších uhelných kotelen, tak i v případě nových výstav bytových domů. Zde se investorovi i majitelům bytů nabízí šance ušetřit jak na počáteční investici, tak na provozních nákladech.

U starších bytových domů zase dochází často k obtížně řešitelným situacím, kdy je složité zajistit odtah kondenzačních kotlů, které se zde začaly instalovat s vyústěním do společných komínových cest, které na ně ale nebyly připravené. Právě v těchto případech je ideálním řešením společná kotelna, ale to se špatně vysvětluje majitelům bytů, kteří již investovali do nového kotle. Obavy pramení také ze systému vzájemného vyúčtování za odběr tepla a teplé vody ze společné kotelny. Jak jej nastavit, aby byl spravedlivý a nikdo nedotoval sousedy. Naštěstí toto jsme už také schopni díky moderním měřičům v místech odběru zajistit.

alt

Zdroj informací: rozhovor s Milanem Kubíčkem, obchodním ředitelem firmy Thermona, která se zabývá poradenstvím a projektováním kaskádových kotelen pro bytové i administrativní budovy.

  

Aktualizováno (Pátek, 11 Květen 2018 11:59)

 
Konference Ostrovy života

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010

Doporučujeme