Poradenství, podpora a aktuální informace pro každý bytový dům.

Elektronický zpravodaj
Aktuality

18. 4. 2018|

Zájem o moderní plynové kotle roste i v rámci Kotlíkových dotací


Zajištění požární bezpečnosti bytových domů


Přestavby bytů v panelových domech


Dejte topení do čistírny
Vedou se různé diskuse o možnostech, jak ušetřit náklady na vytápění bytů. V dnešní době patří zateplování domů k nejvýraznějším způsobům přinášejícím úspory. Všude se o tom píše a všude se argumentuje uspořenými gigajouly. Vyregulování otopné soustavy je druhá, nedílná součást cesty za úsporami. Další, zatím málo diskutovanou procedurou, ale neméně důležitou, je chemické čištění celého topného systému, tedy vnitřní části trubek i radiátorů.

Více z aktualit
Tiskové zprávy

18. 4. 2018|

Rámec Národního programu Životní prostředí pro období 2018–2020
Vytápění, světelné znečištění, chladiva, osvěta

Rámec Národního programu Životního prostředí stanovuje prioritní témata v oblasti životního prostředí, která budou podporována během následujících tří let.

Celá TZ
Odborné články TZB-info

Ostrovy života 2018

alt


Filozofie konference

Problémy s pitnou vodou se mohou objevit kdykoli a kdekoliv. Může lehce dojít ke znečištění vodních zdrojů, které se mohou v podstatě ze dne na den změnit na nepitné. Hrozbou mohou být např. havárie průmyslových závodů, havárie vodáren, kdy může dojít ke kontaminaci vody různými bakteriemi nebo i přírodními vlivy. Nedávno obletěla médií zpráva, že Kapskému městu dojde brzy pitná voda. To je jeden případ z mnoha, i Česká republika se potýká s dlouhodobým suchem, proto je nutné věnovat pozornost tomu, jak lépe s vodou hospodařit.

Cíle konference:

Konference má ryze vzdělávací a osvětový charakter. Cílem je upozornit na aktuální stav podzemních a povrchových vod v ČR a SR, podpořit tvorbu návrhů a řešení, která povedou ke zlepšení stavu v oblasti zadržování srážkových vod zejména v městských aglomeracích.

Cílovou skupinou jsou zejména uživatelé bytových domů, správcovské organizace bytového fondu a projektanti, kteří mohou vodohospodářskou problematiku řešit přímo v domech pomocí různých opatření (např. instalací zelených střech, využitím srážkové vody, recyklací tzv. šedé vody atd.) a přispět tak k lepšímu životnímu prostředí.

Hlavní okruhy konference:

  • Hospodárné nakládání s vodou
  • Efektivní využívání dešťové vody
  • Recyklace tzv. šedé vody
  • Zelené střechy a jejich výhody pro život
  • Ostrovní solární systémy
  • Vnitřní prostředí budovy
  • Ekologické zdroje tepla a teplé vody

Další informace budeme zveřejňovat průběžně. Sledujte nás také na Facebooku.

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Němec, předseda spolku PND, +420 736 487 761, petr.nemec(zavináč)pronasdum.cz

Ing. Vladislav Hrdlička, ředitel spolku PND, +420 730 518 804, vladislav.hrdlicka(zavináč)pronasdum.cz

Aktualizováno (Středa, 21 Březen 2018 14:03)

 
Konference Ostrovy života

Podpořte nás

Naši práci nejlépe podpoříte tím, že se stanete pravidelnými dárci, a tím nám umožníte dlouhodobě plánovat naše aktivity, posílíte naši stabilitu a snížíte závislost na financích z nestabilních zdrojů.

Číslo našeho transparentního dárcovského účtu je: 2700818558/2010